Diepenheim
Vogels
vrijdag24feb2017

het aantal blijft gelijk

"De uilenwerkgroep heeft afscheid genomen van Jos Schoenmakers en Stefan Sikking is tot de werkgroep toegetreden". Dit kleine berichtje kwam per mail bij de redactie van de site binnen met het verzoek deze wijziging aan te brengen. Een mooie gelegenheid een ieder er op te atenderen dat het broedseizoen van de uilen inmiddels weer is begonnen. Binnenkort, vanaf 7 maart, zijn de eerste jonge pullen al weer te bewonderen op de speciale site van Vogelbescherming Nederland met adres http://www.beleefdelente.nl/