nestkasten zangvogels

nestkastencontrolegroep
INV-Diepenheim heeft in het buitengebied zes controleurs die circa 6 keer per jaar de nestkasten controleren. De nestkasten hangen in het Westerflier en het Nijenhuis, rond Huize Diepenheim, in de tuin van Warmelo en in Markvelde en het Pottengoor.

In 2014 hingen er in totaal 389 nestkasten, waarin 329 keer werd genesteld. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg 2361. De productie bestond uit koolmezen, pimpelmezen, bonte vliegenvangers, glanskopmezen, zwarte mezen, boomklevers, winterkoninkjes en gekraagde roodstaarten.

Omdat sommige controleurs noodgedwongen meerdere routes beheren, is er binnen het team behoefte aan versterking. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij Han Oldemenger telefoon 352562 of contact opnemen met een van de overige teamleden. Dit zijn: Joop Damveld, Jan Meutstege, Jan van der Linden en Marinus Hondelink.

boomklever

nestkastentimmergroep
Alle 389 nestkasten zijn door INV-leden vervaardigd. In de werkplaats van Jan van Nijen komen vrijwilligers bijeen om er voor te zorgen dat er voldoende voorraad is om kastjes te kunnen vervangen. Voor de kerstmarkt wordt ook geproduceerd om de kas te kunnen spekken. Naast nestkastjes voor de zangvogels zijn in 2014 ook nestkasten voor uilen gemaakt en voedertafels.