Over De Wâlden

De Wâlden is een kleine, maar actieve IVN-afdeling. Met nog geen honderd leden en donateurs organiseren we een twintigtal excursies en andere activiteiten per jaar. Ons “werkgebied” bestaat grofweg uit het zuidoosten en oosten van de provincie Friesland. We werken graag samen met andere IVN afdelingen, met IVN Noord en met diverse mienskippen, organisaties als Natuur Milieu Educatie en professionele partijen als SBB en NFW. Met prachtig weer hebben we met de Arcadia NatuerMerk fan de Leijen van 2-4 september 2022 ons innovatieve steentje bijgedragen aan het jaarlijkse IVN Fête de La Nature.

Ook participeren wij in de Stichting Elzegea, die in een deel van ons werkgebied ook per jaar een aantal excursies en lezingen organiseert over het landschap en de natuur van de “Noardelike Fryske Wâlden”.

Regio nieuwsbrief IVN Friesland

Vier maal per jaar verscheen tot eind 2022 ons digitale tijdschrift It Plûske. Met veel wetenswaardigheden, excursieverslagen en bestuursmededelingen te vinden op:

https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden/it-pluske/

Sinds 2023 werken we samen met de andere Fryske IVN afdelingen in de regio nieuwsbrief. Zo houden we elkaar nog beter geinformeerd, zie: 23 1 Regio nieuwsbrief

Routes

Beleef de Wâlden door routes te wandelen of te fietsen. Tijdens de NatuerMerk fan de Leijen van 2-4 september 2022 is de Route fan de Leijen officieel geopend met een druk op de Griene Knop door Els Steinmann, Gjerryt Hoekstra (SBB), Elizabeth Kooij (Arcadia) en Pier&Mascha (it Paviljoen de Leyen). Het is een informatieve route geworden, met verleden, heden en toekomst. Ook makkelijk te lezen op de SmartPhone in de ‘luie stoel’ thuis. Van de leden worden suggesties ingewonnen en er vinden updates plaats. Zie verder op deze site