Over De Wâlden

De Wâlden is een kleine, maar actieve IVN-afdeling. Met nog geen honderd leden en donateurs organiseren we een twintigtal excursies en andere activiteiten per jaar. Ons “werkgebied” bestaat grofweg uit het zuidoosten en oosten van de provincie Friesland. We werken graag samen met andere IVN afdelingen, met IVN Noord en met diverse mienskippen, organisaties als Natuur Milieu Educatie en professionele partijen als SBB en NFW. Met prachtig weer hebben we met de Arcadia NatuerMerk fan de Leijen van 2-4 september 2022 ons innovatieve steentje bijgedragen aan het jaarlijkse IVN Fête de La Nature. 

Ook participeren wij in de Stichting Elzegea, die in een deel van ons werkgebied ook per jaar een aantal excursies en lezingen organiseert over het landschap en de natuur van de “Noardelike Fryske Wâlden”. We 

It Plûske

Vier maal per jaar verschijnt ons digitale tijdschrift: It Plûske, met wetenswaardigheden, excursieverslagen en bestuursmededelingen.

Routes

Beleef de Wâlden door routes te wandelen of te fietsen. Tijdens de NatuerMerk fan de Leijen van 2-4 september 2022 is de Route fan de Leijen officieel geopend met een druk op de Griene Knop door Els Steinmann, Gjerryt Hoekstra (SBB), Elizabeth Kooij (Arcadia) en Pier&Mascha (it Paviljoen de Leyen). Het is een informatieve route geworden, met verleden, heden en toekomst. Ook makkelijk te lezen op de SmartPhone in de ‘luie stoel’ thuis. Van de leden worden suggesties ingewonnen en in voorjaar 2023 vindt er een update plaats. Zie 

Stap 1: naar IVN route app https://ivn.nl/ivn-routes

Stap 2: toets als lokatie bv Rottevalle

Stap 3: start de route en ga naar een informatiepunt

Ook eigen aansprekende foto’s , links of filmpjes kunnen we opnemen in deze Route fan de Leijen. Ook andere organisaties hebben mooie routes gemaakt, om geheel of gedeeltelijk te ondernemen:

Wandelnetwerk Noardlike Fryske WâldenLâns de LeienOm de Burgurmermar