Werkgroep wandelingen

Deze werkgroep organiseert voor IVN Best momenteel zo’n 40 wandelingen per jaar.

Er is iedere maand in het weekend of op een avond een publiekswandeling van 2 uur met een eigen thema, bijvoorbeeld paddenstoelen, foto’s maken, natuur/cultuur of de duisternis.

Een andere keer staat een bepaald gebied centraal zoals landgoed Heerenbeek, de Nieuwe Heide, het Velders Bosch of een wijk van Best.

De wandelingen worden geleid door eigen natuurgidsen, regelmatig in samenwerking met leden van andere IVN werkgroepen, zoals de planten-, foto- of vogelwerkgroep.

Naast deze maandelijkse publiekswandelingen organiseert deze groep:

  • Beleef-de-Seizoenen-wandelingen van ongeveer 6 km., in samenwerking met de plantenwerkgroep. Iedere 3 weken wordt een aantrekkelijk gebied bezocht, waar ieder seizoen naar wordt teruggekeerd.
  • Best-Kort-wandelingen van maximaal 1,5 uur (met zo mogelijk een rustmoment onderweg) voor mensen die liever niet alleen wandelen en/of graag wandelen onder begeleiding. Het tempo ligt niet hoog en de wandeling voert over goed begaanbare paden.
  • Wandelingen op aanvraag worden gehonoreerd als er een natuurgids beschikbaar is.

Doel van alle wandelingen is voor de één de kennis van de natuur te vergroten, voor de ander het ongedwongen samen lopen in een mooie omgeving.
De wandelingen vinden plaats in een straal van ongeveer 15 km. rondom Best.

Alle wandelingen zijn gratis toegankelijk voor IVN leden, niet-leden betalen € 2,50 per persoon per keer.
Eventuele consumpties komen voor eigen rekening.

Tijdens de wandelingen kunnen geen honden mee, om te voorkomen dat wild wordt verstoord en omdat sommige gebieden waar we door heen wandelen, verboden zijn voor honden.

Het verzamel- en startpunt van alle wandelingen is op diverse plekken in Best. Bij aankondigingen in het jaarprogramma, in Groeiend Best en in de IVN Nieuwsbrief staat altijd aangegeven waar een wandeling precies van start gaat. Daar wordt gekeken wie met wie mee kan rijden (carpoolen). Voor een aantal wandelingen is het mogelijk om op eigen gelegenheid met de fiets naar het beginpunt van een wandeling te rijden.

In het jaarprogramma staan de door IVN Best georganiseerde wandelingen, samen met alle andere activiteiten die worden aangeboden.

De data en tijden zijn ook te vinden op deze website onder ‘activiteiten’. Bij het onderdeel ‘terugblik’ kunt u een impressie krijgen van de wandelingen.

Maandelijks worden wandelingen ook bekend gemaakt in Groeiend Best en via de digitale nieuwsbrief van IVN Best.

Coördinator wandelingen:    Marjel van Dijk
e-mail marielvandijk@hotmail.com
Best-Kort-wandelingen:        Els Maris-Frijters
e-mail elsfrijters@hotmail.com
Wandelingen op aanvraag:   Ellen Toben
e-mail etoben@onsmail.nl