Werkgroep vogels

IVN Best heeft een kleine maar actieve vogelwerkgroep: VWG "De Pailjaart". De leden komen enkele keren per jaar bij elkaar om te laten weten waar iedereen mee bezig is en om resultaten en mooie beelden uit te wisselen.

Binnen de VWG zijn een aantal subgroepen actief, waarbij ook andere IVN-leden zich kunnen aansluiten. Ook als je niet zo veel van vogels weet, ben je van harte welkom!

Wat doet VWG "De Pailjaart" zoal?

  • Iedere maand worden er door enkele VWG-leden tellingen van broedende en bijzondere vogels op Landgoed Heerenbeek uitgevoerd.
  • Er worden roofvogels en uilen geïnventariseerd in het gebied Nieuwe Heide.
  • In het buitengebied van Best worden nestkasten voor kerk- en steenuilen geplaatst, onderhouden en de broedresultaten gevolgd.
  • In de maanden dat de zwaluwen in Nederland zijn, tellen leden van de groep Apus Apus huis-, boeren- en gierzwaluwen. Ook wordt de oeverzwaluwwand bij de A58 in het voorjaar broedklaar gemaakt en worden de nestresultaten gevolgd.
  • Op twee dagen in het jaar doen vrijwilligers mee aan de PuntTransectTelling (oftewel PTT), wat een telling is van alle voorkomende vogels op dat moment in dat gebied.

Iedereen kan meedoen aan de tuinvogeltelling die ieder jaar in januari wordt gehouden.

Gegevens van tellingen door VWG-leden worden doorgegeven aan landelijke instanties als Sovon en de Nederlandse Huiszwaluwenvereniging.

Verder wordt er incidenteel aan speciale projecten gewerkt, zoals in 2013 de telling van houtsnippen.

Coördinator: Marco Renes (e-mail: mrenes@onsbrabantnet.nl)