Werkgroep pr en communicatie

De werkgroep PR en Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe verspreiding van het verenigingsnieuws en streeft hierbij de volgende doelen na:

Intern:

De leden informeren over het wel en wee van de vereniging en daardoor de betrokkenheid van de leden verhogen. We willen een actieve vereniging zijn en het ledenbestand minimaal op peil houden.

De leden verslag doen van gehouden activiteiten en hen interesseren om deel te nemen aan komende activiteiten.

De leden bewust maken van de omgang met de natuur.

Extern:

De vereniging onder de aandacht brengen van geïnteresseerden, waardoor er wellicht meer leden komen. Kortom: naamsbekendheid genereren.

Activiteiten onder de aandacht brengen van de bevolking en uitnodigen om deel te nemen.

De bevolking bewust maken van de omgang met de natuur.

De werkgroep doet dit door o.a.:

Publicatie van activiteiten in Groeiend Best

Het samenstellen van het Seizoenblad, dat 4x per jaar verschijnt

Het actueel houden van de website

Het versturen van persberichten naar de plaatselijke media

Het versturen van een digitale nieuwsbrief

Voor een adequate uitvoering van haar werk:

Ontvangt de werkgroep graag gegevens van komende activiteiten, verslagen van voorbije activiteiten en bijpassende foto’s.

Is de werkgroep op zoek naar personele uitbreiding. Bijvoorbeeld redacteuren die teksten schrijven, interviews afnemen, verslagen maken. Leden die bekend zijn met de nieuwe media en hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Coördinator: Robine Deleij
e-mail: robine3d@gmail.com

Redactie Seizoenblad: Wil Pruijsen
tel. 0499-390399, e-mail wil@pruijsen.com

Webmaster: Wil Pruijsen
e-mail: webmaster.ivnbest@gmail.com

Facebook:  Hubertine van den Biggelaar
tel. 0499-313029, e-mail info@tekstenteken.nl