Groene links

Een aantal links naar websites met informatie over de natuur:

KNNV – Vereniging voor veldbiologie, voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten

Het Groene Woud – Nationaal Landschap Het Groene Woud ligt in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg

Staatsbosbeheer – zet zich in voor beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten van de natuur

Natuurmonumenten –  zet zich in voor bescherming en onderhoud van natuurgebieden

Brabants Landschap – beschermt en beheert de Brabantse natuur

Brabantse Milieufederatie – stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap

SOVON – organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap

RAVON – kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen

Vogelbescherming – organisatie die zich inzet voor de bescherming van vogels in Nederland en wereldwijd

Vlinderstichting – dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt en zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa

Nederlandse Mycologische Vereniging – heeft als doel de bevordering van de kennis van de mycologie (zwammen, schimmels, paddenstoelen)

Zoogdiervereniging – zet zich in voor onderzoek naar, en bescherming van inheemse wilde zoogdieren én hun leefgebieden in Nederland

Soortenbank – dieren, planten en paddenstoelen in Nederland

Wilde planten – Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en België

Natuurkalender – richt zich op het in kaart brengen van de effecten van veranderingen in weer en klimaat

Beleef de lente – camera op nestelende en broedende vogels