Donateurs

Wil of kan je geen lid worden, maar je hebt wel sympathie voor het werk en de activiteiten van het IVN, dan kun je ons steunen als donateur. IVN Best heeft zo’n 10 donateurs.

Bij een donatie van € 15,- per jaar of hoger kun je – indien gewenst – ons kwartaalblad ontvangen.

Banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN afd. Best.

Je donatie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso.

Aanmelden als donateur

Je kunt donateur worden van IVN Best door het aanmeldingsformulier digitaal in te vullen en het machtigingsformulier te printen, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het op het formulier vermelde adres.

ANBI

 

IVN is aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doe je een donatie aan IVN of ben je lid en betaal je contributie, dan kun je de bedragen onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Ook bij schenkingen zijn de belastingregels voordeliger. Zowel voor de schenker als voor de ontvanger.
Op de website van de Belastingdienst  is te lezen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om bedragen af te kunnen trekken van het belastbaar inkomen.