De Pailjaart

De Pailjaart ligt in het noorden van Best, aan de westkant begrensd door de spoorlijn Eindhoven-Den Bosch en aan de oostkant door de A2.

Het natuurgebied is een complex van (populieren)aanplantingen van verschillende leeftijd, grotendeels met ruige onderbegroeiing en een rijke kruidenlaag. Er groeien ook eiken en op enkele plekken staan de grove den, Douglasspar, lariks en berk. De onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit zwarte els, hazelaar en diverse wilgensoorten.

Het natuurgebied is van Brabants Landschap dat het bos gaat omvormen tot een broekbos met kenmerkende soorten als de els, zwarte populier, boswilg en eik. Op en langs de paden die door dit boscomplex lopen, groeit een weelderige vegetatie evenals in de sloten die door De Pailjaart lopen. In winter en voorjaar kan het hier behoorlijk nat zijn.

Om de natuurgebieden De Scheeken, De Pailjaart en Landgoed Heerenbeek met elkaar te verbinden, zijn er zowel over de A2 als over de spoorlijn natuurbruggen aangelegd. In het omheind leefgebied van edelherten mag men op de paden wandelen maar de natuurbruggen zijn niet toegankelijk.

Via de Pailjaart kunnen de edelherten en tal van andere soorten zoals dassen, reeën en kleine marterachtigen over de natuurbruggen beide andere natuurgebieden bereiken. Het edelhert en het runderras Aberdeen Angus begrazen dit gebied zodat de bosvorming op een natuurlijke wijze gebeurt.

Het IVN heeft vanaf de bebouwde kom van Best een wandeling van 8 km uitgezet in dit natuurgebied: Laarzenwandeling De Pailjaart