Gemeenteplannen Omgevingswet 2022

 

Startpunten implementatie Omgevingswet

Overheden moeten per 1 juli 2022 werken volgens de Omgevingswet. Daarbij moeten zij voldoen aan een aantal minimale eisen. Om aan deze eisen te voldoen moeten ze aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Die eisen zijn niet voor elke overheid dezelfde. Daarom zijn er verschillende Startpunten gemaakt. Met speciaal op die overheid toegespitste praktische informatie, wegwijzers en andere hulpmiddelen.

Startpunt voor Gemeenten

Gemeenten moeten per 1 juli 2022 werken volgens de Omgevingswet. Daarbij moeten zij voldoen aan een aantal minimale eisen. Om aan deze eisen te voldoen moeten gemeenten aan de slag met kennis van de wet, anders werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Minimale eis omgevingsplan

Gemeenten moeten een omgevingsplan kunnen opstellen, wijzigen en publiceren.

Minimale eis aanvragen en meldingen

Gemeenten moeten aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket kunnen ontvangen en behandelen.

Minimale eis toepasbare regels

Gemeenten moeten toepasbare regels in het Omgevingsloket kunnen plaatsen.

Route 2022

Route 2022 toont de route die de samenwerkende partijen voor ogen hebben om een soepele inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 te bereiken.

Handleiding voor gemeenten

Ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Werkboek Het DSO – Aansluiten, inregelen en beproeven

Meer informatie

Informatie op VNG.nl