Bernheze
Biodiversiteit
dinsdag23nov2021

Verbeteren van de kwaliteit Nederlandse wateren

Natuurorganisaties: zes oplossingen voor het verbeteren van de kwaliteit Nederlandse wateren

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, SoortenNL, Natuur & Milieu, Waddenvereniging en Stichting De Noordzee maken zich ernstige zorgen over de kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Zij geven overheden daarom zes oplossingen voor schoon en gezond water in Nederland.

Slechtste grond- en oppervlakte water van de EU

Nederland heeft van alle Europese lidstaten de minste wateren die volgens de Kaderrichtlijn Water te classificeren zijn als goed. Dit terwijl water de basis is voor ons hele land; voor onze natuur, voor drinkwater, de landbouw en ook voor de industrie. De Nederlandse overheid levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen van ons water en onze natuur. Hoe kan de overheid ons water op een natuurlijke manier verbeteren?

Meer weten? Lees hier het artikel in Nature Today

Headerfoto:  Arthur de Bruin