Bernheze
Biodiversiteit
vrijdag26jun2020

Informatiebord de Griend onthuld

Onthulling bord Kasteelgriend op vrijdag 26 juni 2020.

 

Brabants Landschap heeft in 2016 grond gekocht waar vroeger grienden stonden. Daar zijn later populieren op geplant, omdat de grienden geen geld meer  opleverden.

Het IVN heeft eind 2016 het initiatief genomen om de vroegere griendgrond weer in ere te herstellen. Van Brabants Landschap mogen we deze grond nu daarvoor gebruiken.

 

De fa. Dijkhoff heeft de oude structuur met slootjes en rabatten (dijkjes) weer voor ons  hersteld.  Vervolgens zijn de eerste peuten,  gekregen van de Heemtuin de Blekert in Schijndel, daar geplant.

Zo staan er nu Belgisch rood, Frans Geel, Schijndels rood en Duitse dot. Op het ogenblik staan er nu in totaal zo’n 45 soorten wilgen.

 

Van het overbodige wilgenhout maken we musterds, welke beschutting bieden aan salamanders, insecten, vogeltjes en kleine zoogdieren. Ook is er, als demonstratie,  een wilgenmuurtje geplaatst. Van de dunne twijgen van jonge wilgentakken kunnen manden en allerlei vlechtwerk worden gemaakt. De dikke voor afscheidingen.

Er worden daar ook cursussen voor gegeven.

Helaas moeten de jonge wilgen wel beschermd worden vanwege vraat door de reeën.

Door de Florongroep is een inventarisatie uitgevoerd van de bloemen en planten, waarbij bleek, dat in 2017 36 soorten werden gedetermineerd en in  mei 2019 bijna een verdubbeling namelijk 69 verschillende.

 

Op 26 juni kwamen we bij elkaar om het bord bij de Griend samen met Brabants Landschap te onthullen.

Maayke van Dijk-Snelting was erbij, omdat ze al vanaf het begin was betrokken bij de ontwikkeling van deze griend. Ook James van Leuven was erbij omdat hij de lezenaar van Kortenstaal  had ontworpen. Die moet tegenwoordig immers vandalisme bestendig zijn. Hij is fotograaf en ook betrokken bij de productie van de film over het Groenewoud uit 2019. Beiden zijn werkzaam bij Brabants Landschap. Natuurlijk waren er ook degenen bij die regelmatig op deze griend werken.

Kristie Spijker en Maayke van Dijk-Snelting onthulden het bord.

Kristie is coördinator van deze Kasteelgriend en heeft al enkele artikelen hierover geschreven in ons tijdschift “Bladgroen”.

Op het bord is de geschiedenis en betekenis van deze griend beschreven.

Harry van der Pas , die de ontwikkeling van deze griend heeft gestimuleerd, vertelde over de betekenis van deze griend voor de natuur, maar ook voor onze beleving ervan.

Bij de stuw bij de oprijlaan naar het kasteel wordt door Brabants Landschap binnenkort een verwijzingsbord naar de Fluisterboot en de Kasteelgriend geplaatst.

Zie ook het artikel in Brabants Dagblad

Kijk ook in het foto-album.

IVN afdeling Bernheze

tekst en foto’s: Peter Kriele

 

 

Naast de digitale Hadeejer waren ook het Brabants Dagbad en de Mooi Bernhezer aanwezig voor een reportage.

blauwborst

De blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Blauwborsten hebben de afgelopen decennia in Nederland een flinke opmars gemaakt. Dit komt doordat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Het is een van de weinige soorten die van de Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat.

 

www.vogelbescherming.nl