Bernheze
Landschap
zondag15jan2017

Griendwerk en instructie bij NMC Schijndel

Twijfelachtig of de werkzaamheden doorgang konden vinden vanwege het weer, togen we met vieren richting het Natuur en Milieucentrum (NMC) te Schijndel. Een prachtig heempark , gelegen in een woonwijk, met vleermuiskelder , en, voor ons interessant, een griend met verschillende  typen wilgen. De takken van deze wilgen werden in vroeger tijden gebruikt voor het maken van o.a. manden , hoepels en vlechtschermen, die werden afgezonken aan de Nederlandse kust voor dijkbescherming .

We werden gastvrij ontvangen door de vrijwilligers, die deze ochtend aan de slag gingen met afvoer van snoeihout. Enkelen namen ons mee naar het griend om ons  met  ouderwets gereedschap  te instrueren hoe de verschillende wilgensoorten gesnoeid dienen te worden.

Bewust worden de wilgen voor de snoei laag gehouden, de snij- en snoeimessen deden hun werk. De boompjes staan dicht opeen, zodat het hout alleen opgaand kan groeien en waardoor de buigzame takken recht worden. De rabatten worden om en om gesnoeid , de bijen straks de gelegenheid gevend om van de ongesnoeiden het stuifmeel te verzamelen. Het snoeihout wordt op ouderwetse wijze gebundeld en weggezet voor later gebruik of aanplant.

We hebben afgesproken om op een later tijdstip de door ons uitgekozen peuten op te komen halen. Daartoe moet eerst ons eigen griendveldje langs de Aa, aan het fietspad, ontgonnen worden. Komende week zal hiertoe door de firma Dijkhoff een eerste aanzet gegeven worden.
Op dit moment is het daar nog een wildernis, waar niet doorheen is te komen.

Tekst en Foto's A + Foto's B: Nico Anker