Bernheze
IVN
Op
donderdag10nov201620:00

ALV IVN Bernheze

Agenda Algemene Ledenvergadering
- Opening om 20:00
- Verslag van alv van 23 maart 2016 (zie gemailde notulen aan de leden)
- Mededelingen
- Voorstel van het bestuur voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur stelt voor de functie van secretaris Nico Anker voor, en voor de functie van penningmeester Pim Willems. De mogelijkheid bestaat om andere kandidaten naar voren te schuiven , of gefundeerde bezwaren tegen de door het bestuur voorgestelde kandidaten te uiten, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter.
- Nieuwe Natuurgidsencursus
- Rondvraag en sluiting alv vóór 20:45 
- Pauze tot rond 21:00
- Ledenavond met presentatie van Wim van Grinsven over het project ‘De Groene Loper’.
- Afsluiting rond 21:45 met aansluitend borrel en hapjes tot 22:30

Algemene informatie

donderdag 10 november 2016 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Cultureel Centrum Servaes (zaal Pastoriezicht 1)
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk Dinther
Nederland
Google Maps image