Werkgroep Afdelingsblad

Ieder kwartaal krijgen leden en donateurs van IVN Amsterdam het afdelingsblad de Groenbewuste Amsterdammer (GBA) op de mat. De edities zijn gekoppeld aan de seizoenen en staan iedere keer bomvol met natuurverhalen, interviews, rubrieken, foto’s en activiteiten.  

Opzet en inhoud

De stukjes worden voornamelijk geschreven door de redactieraad maar kunnen ook van onze leden komen. Journalisten van de redactieraad gaan op pad om actuele thema’s te belichten of schrijven juist een vaste rubriek. Leden kunnen persoonlijke stukjes inzenden waarbij het vaak gaat om buurtgerichte groene ontwikkelingen. Ook andere groene organisaties kunnen stukjes inzenden en hun verhaal kwijt in de GBA. De GBA vormt bovendien een middel om te informeren over de activiteiten van IVN Amsterdam voor het komende kwartaal. In de activiteitenlijst worden ook de activiteiten van IVN Amstelveen en de KNNV meegenomen. Voor het bestuur vormt de GBA een geschikt medium om beleidsontwikkelingen te communiceren.  

Redactieraad

De inhoud van de GBA wordt ieder kwartaal samen- en vastgesteld door de redactieraad. Vanuit de redactieraad worden bovendien de meeste stukjes geschreven. Ingezonden stukken worden beoordeeld en geredigeerd. Leden van de redactieraad onderhouden contacten met verschillende schrijvers, schrijven zelf stukjes of zorgen voor redactie en vormgeving. Zo ontwikkelen zij hun groene netwerk en blijven zij op de hoogte van groene ontwikkelingen in en rondom Amsterdam.   

Contact
Voor informatie en het aanleveren van kopij: Ineke Deckers, 020-6971998,
groenbewuste020@gmail.com.

Naar Overzicht Werkgroepen

Foto: bert knottenbeld, CC BY-SA 2.0