Onderzoek

Wageningen Environmental Research (WENR) monitort structureel 11 Tiny Forests. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd in samenwerking met tientallen speciaal getrainde IVN-vrijwilligers, ofwel citizen scientists. Zij monitoren sinds februari 2019 11 Tiny Forests in Almere, Delft, Den Bosch, Ede, Utrecht en Zaanstad.

Bijdrage Tiny Forest aan klimaatmitigatie

Van de 11 Tiny Forests die door Wageningen Environmental Research gemonitord worden, is in 2020 de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging bepaald.
Naar de onderzoeksresultaten

Biodiversiteitsonderzoek

Tiny Forests trekken honderden verschillende plant- en diersoorten aan. Dat blijkt uit de tussenrapportage van het biodiversiteitsonderzoek, waarbij 148.255 waarnemingen zijn gedaan.
Naar de onderzoeksresultaten