Natuur in Eigen Hand

Natuur in Eigen Hand organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor mensen die zelf aan de slag willen met de ontwikkeling van natuur in hun omgeving of concrete plannen hebben om nieuwe natuur in Noord-Brabant te maken. Daarnaast reikt Natuur in Eigen Hand ieder jaar een aantal prijzen uit aan Brabantse projecten die mensen in beweging brengen en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Bijeenkomst: 29 juni 2023

Tijdens de Natuur in Eigen Hand-bijeenkomst leer je van inspirerende voorbeelden, kan je je ervaringen delen en bieden we concrete handvatten om van idee naar realisatie te komen. Denk daarbij aan financiering, het betrekken van vrijwilligers en kansen voor de biodiversiteit in kaart brengen.

Meer informatie en aanmelden

Prijsvraag

Wil je zelf natuur aanleggen in stad of buitengebied en heb je (financiële) ondersteuning nodig bij de realisatie van jouw plannen? Groen Ontwikkelfonds Brabant en de Provincie Noord-Brabant belonen de drie beste projectplannen met een eenmalige bijdrage van elk € 5.000.

Meer informatie en meedoen

Natuur in Eigen hand is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, Groen Ontwikkelfonds Brabant, IVN Natuureducatie Brabant, het coördinatiepunt landschapsbeheer van het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.

Meer weten? Neem contact op met Alies Westerveen.