Wetgevingsoverleg ‘Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs’

Wetgevingsoverleg ‘Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs’

IVN 21 mei 2021

Geachte,

Op maandag 7 juni vindt in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg ‘Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs’ plaats. Een belangrijk moment omdat het hier gaat over de toekomst van onze jonge generatie. Om hen ook echt te laten uitgroeien tot een gelukkige, gezonde en groene generatie moet nu de kans worden gegrepen om fundamenteel te kijken naar ons achterhaalde onderwijssysteem.

Op 12 april 2021 ontving u van IVN Natuureducatie, Jantje Beton en Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) in het kader van de Nationale Buitenlesdag het dringende pleidooi om u hard te maken voor het belang van gezonde schoolpleinen en buitenlessen. In aanloop naar het wetgevingsoverleg willen wij u graag nog even meenemen in het waarom van onze oproep.

Natuurlijk zijn wij blij dat er met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een fors budget beschikbaar is gesteld om de opgelopen onderwijsachterstanden in 2,5 jaar tijd weg te werken. Wij hopen echter dat u niet alleen naar deze korte termijn wilt kijken. Dit is hét moment voor echte verandering. Ook al voorafgaande aan de coronapandemie waren er namelijk substantiële uitdagingen in het onderwijs, zoals de groeiende kansenongelijkheid tussen kinderen, het lerarentekort en de ervaren hoge werkdruk. De afgelopen maanden is daar als gevolg van het vele thuisonderwijs het motivatieprobleem van veel leerlingen bijgekomen.

Allerlei onderzoeken geven al jaren aan dat buitenles een zeer positieve invloed heeft op kinderen. Het is gezond, kinderen bewegen meer, ze kunnen zich beter concentreren en de leerstof blijft beter hangen. Desondanks, zo blijkt uit recent onderzoek van DUO in opdracht van Jantje Beton en IVN, heeft ruim tachtig procent van de scholen in Nederland geen enkel beleid wat betreft buitenles en wordt nu amper 1 procent van de lessen buiten gegeven. Dit is een gemiste kans, vooral omdat leerkrachten zelf wel het belang ervan inzien.  Zij geven aan 25 procent van de onderwijstijd kwalitatieve lessen te willen verzorgen in de buitenruimte, maar hebben hiervoor wel ondersteuning nodig. En dat kan, zo laten landen om ons heen zien.

IVN, Jantje Beton en GDO vinden de tijd daarom nu rijp om een extra slag te maken en verzoeken u om het belang van gezonde schoolpleinen als ‘verlengde klaslokalen’ mee te nemen in het overleg. Nogmaals pleiten wij ervoor dat in 2025 tenminste de helft van de basisscholen in Nederland beschikt over een groen, attractief schoolplein dat uitdaagt tot leren. Dit in tegenstelling tot de stenen woestijnen, die nu rondom tachtig procent van de schoolgebouwen liggen. Ook moet ernaar worden gestreefd dat in 2025 tien procent alle lessen op een kwalitatieve manier buiten wordt gegeven.

Hartelijk dank alvast voor uw inzet en mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Vincent van der Veen, programmamanager IVN Natuureducatie

Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton

Deel deze pagina