Rapport Remkes benadrukt urgentie daling uitstoot stikstof voor natuur

Rapport Remkes benadrukt urgentie daling uitstoot stikstof voor natuur

IVN 6 oktober 2022

Na gesprekken met alle betrokken partijen in de stikstofcrisis ligt nu het rapport ‘Wat kan wel’ van bemiddelaar Johan Remkes op tafel. Het kabinet moet de ‘staat van de natuur’ meer centraal gaan stellen in plaats van vooral naar stikstofcijfers te kijken, aldus Remkes. Wel moet er volgens hem worden vastgehouden aan de stikstofdoelen: 50 procent reductie in 2030. Dat dit doel blijft staan, vindt IVN Natuureducatie positief nieuws.

Om het stikstofdoel voor 2030 te behalen, ziet Remkes voor de korte termijn ‘geen andere route’ dan gerichte uitkoop van 500 tot 600 bedrijven (de zogenoemde piekbelasters), die veel stikstofneerslag in de natuur veroorzaken. Daarnaast pleit de bemiddelaar voor een tussentijds ijkmoment tussen 2025 en 2028. Dan zal opnieuw moeten worden gekeken hoe de natuur ervoor staat. IVN begrijpt deze vinger aan de pols, zolang van het afgesproken doel maar niet wordt afgeweken.

Volgens Remkes zullen nieuwe vormen van landbouw groot moeten worden en moet de sector in lijn worden gebracht  met de eisen op het gebied van klimaat, dierenwelzijn, water, bodem, gezondheid en cultuur. Volgens de bemiddelaar blijft er echter ruimte voor een ‘sterke en bloeiende agrarische sector’.

Veel goede voorbeelden
IVN-directeur Jelle de Jong kan zich hierin wel vinden. ‘Vogels en andere dieren maken geen onderscheid tussen natuur of boerenland. Daarom ondersteunen wij de beweging naar meer ruimte voor natuur in de landbouw. Gelukkig zijn er steeds meer boeren die het goede voorbeeld geven. Het is belangrijk dat nog veel meer boeren, die dit willen, ondersteund kunnen worden in het omschakelen naar meer natuurinclusieve landbouw. Dit zorgt ervoor dat het Nederlandse buitengebied in de toekomst nog biodiverser, klimaatbestendiger én gezonder zal worden.’

Deel deze pagina