Natuurleerkracht Ilse vertelt over haar natuurlessen

Natuurleerkracht Ilse vertelt over haar natuurlessen

IVN 2 februari 2022

Na de Academische Pabo is Ilse begonnen met een master Onderwijskunde. Haar droom is dat buitenonderwijs een structureel onderdeel van het curriculum wordt. Ze moedigt onderwijzers aan om naar buiten te gaan en alle incidenten aan te grijpen om over de natuur te leren. “De natuur zit ingenieus in elkaar, dat wil ik kinderen graag meegeven.”

Een frisse neus zorgt voor een rustige klas

“Een frisse neus, dat is wat kinderen nodig hebben”, vindt Ilse. “Hoe vaker je een buitenles geeft, hoe meer je leerlingen hieraan gewend raken. Het wordt daardoor in haar ervaring een stuk rustiger in de klas. Dit is natuurlijk niet op elke school even makkelijk. Sommige scholen liggen bijvoorbeeld middenin een woonwijk met een volledig betegeld schoolplein of hebben buitenonderwijs niet als vast onderdeel van het lesprogramma opgenomen. Er wordt nou eenmaal meer nadruk gelegd op vakken als rekenen en spelling.” Maar toch hoeft het niet altijd veel tijd te kosten om natuur op de kaart te zetten volgens Ilse. 

Natuur uit een boekje: een gemiste kans

Op haar stagescholen werd natuuronderwijs maar mondjesmaat gegeven. Een les over paddenstoelen bestond uit het lezen van informatie en het beantwoorden van vragen. “Ik vind dit echt een gemiste kans,” merkt Ilse op. “De leerkracht had de leerlingen mee naar buiten kunnen nemen om paddenstoelen te zoeken of op z’n minst champignons mee de klas in kunnen nemen. Op die manier laat je als leerkracht een balletje rollen. Kinderen komen vanzelf met vragen en ze zullen zich dan verwonderen over wat ze ontdekken. De natuur zit ingenieus in elkaar, dat wil ik kinderen graag meegeven.”

Structureel buitenonderwijs

Als ze even mag dromen, ziet Ilse het heel anders voor zich. Buitenonderwijs zou zij graag zien als een structureel onderdeel van het lesprogramma. “Als er een methode is voor natuuronderwijs, zou ik alle mogelijkheden aangrijpen om naar buiten te gaan. Dit kost soms net wat extra moeite. Ik zal rekening moeten houden met de omgeving van de school en soms met lessen moeten schuiven, zodat ze aansluiten bij de seizoenen, maar het levert zoveel meer op. Als er geen methode is wil ik me in inzetten om lessen te gebruiken die er al zijn, bijvoorbeeld met lespakketten van IVN. Er is zoveel mogelijk en je hoeft niet alles zelf te bedenken!”

Wil jij ook meer natuur in het onderwijs?

Bekijk al het basisonderwijs aanbod

Deel deze pagina