IVN tekent Manifest verduurzaming bedrijventerreinen

IVN 15 februari 2024

IVN Natuureducatie presenteert, samen met een coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijven, het Manifest verduurzaming bedrijventerreinen. Dit manifest is een oproep tot actie aan beleidsmakers om hun betrokkenheid bij de verduurzaming van bedrijventerreinen te vergroten.

Visie, organisatie, regelgeving

De opstellers van het manifest, Natuur & Milieu, Fontys, ClimateMatters, IVN Natuureducatie, GroenLeven, Natuur en Milieufederaties, Tauw, Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen en Parktrust, zien onder andere een rol weggelegd op het gebied van:

  • Een brede visie op de verduurzaming van bedrijventerreinen, met concrete doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit.
  • Het vergroten van de organisatiegraad op bedrijventerreinen, door een aanpassing van de Wet op Bedrijveninvesteringszones (BIZ), of een nieuwe aanvullende wet.
  • Regelgeving op onder andere energie-uitwisseling en het creëren van een norm voor voldoende natuur op bedrijventerrreinen.

Iedereen verdient een gezonde werkomgeving

Daphne Teeling, Impactmanager bij IVN op het gebied van wonen, werken en zorgen, zegt hierover: ‘Er zijn ruim 3700 bedrijventerreinen in Nederland, waar miljoenen Nederlanders werken. Iedereen in ons land verdient een gezonde en prettige werkplek. Een natuurlijke omgeving is daarin essentieel: dagelijks contact met de natuur zou normaal moeten zijn. In talloze onderzoeken is immers aangetoond dat een groene en natuurlijke omgeving positieve effecten heeft op de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen die daar werken.

Transitie in de werkomgeving

IVN richt zich daarom komende jaren op de transitie in de werkomgeving, te beginnen bij bedrijventerreinen. Daar is enorme winst te behalen, want bedrijventerreinen vormen samen zo’n 10 procent van het bebouwde oppervlak. In totaal ongeveer 100.000 hectare, meer dan Natuurmonumenten aan natuurgebied heeft. Daarnaast grenzen veel bedrijventerreinen aan Natura 2000-gebied, waarmee ze een ecologische stapsteen kunnen vormen tussen natuurgebieden en de al groenere woonwijken. Daarom is IVN ook initiatiefnemer en partner in het programma Werklandschappen van de Toekomst, waarin meer dan 30 partners samenwerken aan de transformatie van bedrijventerreinen naar toekomstbestendige ‘werklandschappen’.

Download het manifest

Deel deze pagina