Belang natuur hoort groot in de koffer

Belang natuur hoort groot in de koffer

IVN 20 september 2022

Vandaag, op Prinsjesdag, roepen 86 organisaties waaronder IVN Natuureducatie de politiek opnieuw op om ook in 2023 door te pakken, want we kunnen niet zonder natuur. De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben: schoon water, een groene leefomgeving, vruchtbare grond en gezonde lucht. Daarom gaan we door met de gezamenlijke actie #nietzondernatuur.

Het is van groot belang dat er gebouwd wordt aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw. Daarom moet er aan de slag worden gegaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. En dat geluid komt inmiddels uit alle hoeken van de maatschappij. Naast natuurorganisaties staan ook wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren achter de actie #nietzondernatuur.

#nietzondernatuurNatuur is essentieel

Uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar blijkt dat 88 procent van de Nederlanders vindt dat natuur essentieel is en bijna 70 procent vindt dat er meer natuur zou moeten komen. Daarom is het de hoogste tijd dat het kabinet de goede plannen die zijn gemaakt ook gaat uitvoeren.

De natuur in Nederland staat onder grote druk. Zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren verdwijnen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van de populatie over. Het verdwijnen van soorten is ook slecht nieuws voor ons mensen. In de natuur is namelijk alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Kortom: we kunnen niet zonder natuur.

Natuur is van groot belang van de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Ook bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf, waarmee we door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen.

We hebben insecten nodig als bestuivers van landbouwgewassen en vogels die helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten. Daarom roepen alle organisaties het kabinet opnieuw op door te pakken met de uitvoering van het coalitieakkoord: voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.

Deel deze pagina