Dag van het Nationaal Park

Ontdek onze Natuurschatten op de Dag van het Nationaal Park! Nederland heeft 21 Nationale Parken. Gezamenlijk vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. De Nationale Parken zijn prachtige voorbeelden van typisch Nederlandse landschappen met internationaal bijzondere natuur. Bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen, vennen en meer; allemaal op korte afstand van elkaar. Elk gebied heeft zijn unieke karakter en historie, met eigen planten, dieren en landschappen.

24 mei  Dag van het Nationaal Park

Sarek National Park in Zweeds Lapland, is het eerste Nationaal Park dat in Europa werd ingesteld. Dit gebeurde op 24 mei 1909. Naar aanleiding hiervan wordt jaarlijks 'De Dag van het Nationaal Park' in Europa op deze dag gevierd.

Dit jaar vindt de 21ste editie van de Europese Dag van het Nationaal Park plaats. Alle 21 Nationale Parken in Nederland doen mee en organiseren speciale activiteiten op of rond 24 mei 2019. Deze 'Dag van het Nationaal Park' biedt iedereen de gelegenheid om de bijzondere natuur van de Nationale Parken te ontdekken onder het motto 'Ontdek onze natuurschatten'. Denk bijvoorbeeld aan prachtige fietsroutes, speciale vaartochten, schatzoeken of excursies met de boswachter op zoek naar de natuurschatten van het gebied.

Bij jou in de buurt

De Nationale Parken liggen verspreid over heel Nederland, dus er is er altijd een activiteit bij jou in de buurt. Kijk op de website van het Nationaal Park naar keuze om te zien welke activiteiten er worden georganiseerd.

Kaart Nationale Parken

NP De Alde Feanen

Tussen Leeuwarden, Drachten en Heerenveen ligt het park De Alde Feanen. Pak de boot en vaar door de vele vaarten en petgaten om dit laagveenmoeras te ontdekken. Vele rietlanden, trilvenen, dotterbloemhooilanden en moerasbossen maken het een bezoekje naar het hart van Friesland waard. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park De Alde Feanen.

 

NP De Biesbosch

De Biesbosch vlakbij Dordrecht is een belangrijk zoetwatergetijdengebied. Dat betekent dat het land regelmatig onder water loopt en dat je het beste met een boot of kano door dit prachtig gebied kan peddelen. Er zijn verschillende flora en fauna te vinden en misschien kom je wel een bever tegen!

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park De Biesbosch.

 

NP Drents-Friese Wold

In 2000 werd ruim zesduizend hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Naast verschillende flora en fauna zijn er meer dan achthonderd soorten paddenstoelsoorten te vinden.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Drents Friese Wold.

 

NP Drentsche Aa

Tussen Assen, Gieten en Glimmen (Drenthe) ligt het best bewaarde beekdallandschap van West-Europa. Dit gebied met de beek gaat hand in hand met landbouw. De boerderijen liggen rond de brinken, de akkers op hoger gelegen essen en de hooilanden juist in het lagergelegen beekdal. In deze buurt zijn ook een aantal hunebedden te vinden. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Drentsche Aa.

 

NP Duinen van Texel

Het Waddeneiland Texel heeft een afwisselend landschap. Bossen, heidevelden, kwelders en uitgestrekte zandvlaktes vind je hier vlak bij elkaar. Tussen de droge duinen zijn er natte duinvalleien. Het bekendste zijn de unieke kreken- en kweldergebied de Slufter en de grote zandplaat De Hors. Bewonder hier wel tachtig vogelsoorten, onder andere de lepelaar, de dwergstern en de velduil. 

Activieiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Duinen van Texel.

 

NP Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Er komen veel bijzondere dieren en planten voor in dit gebied, zoals: jeneverbesstruwelen, verschillende orchideeën, adders, vossen, reeën, mestkevers en verschillende (roof)vogelsoorten. Een bezoekje waard. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Dwingelderveld.

 

NP De Groote Peel

Vlakbij Someren ligt het park De Groote Peel. Dit is één van de weinige hoogveengebieden van Nederland waar veel turf werd gewonnen. De knuppelbruggen brengen de bezoekers naar plekken die anders onbereikbaar zijn. Kijk je ogen uit naar verschillende flora en fauna. In dit gebied zijn veel vogelsoorten te vinden. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park De Groote Peel.

 

NP De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld, door de combinatie van natuur en kunst - waaronder het Kröller-Müller Museum en Jachthuis Sint Hubertus. Het Park is dé plek om prachtige landschappen en wilde dieren te zien, en om deel te nemen aan excursies, workshops en evenementen. Verken de 5.500 hectare overweldigende natuur wandelend, te paard, of op één van de 1.800 gratis Witte Fietsen.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

 

NP Hollandse Duinen (i.o.)

Langs de Zuid-Hollandse kust ligt Nationaal Park Hollandse Duinen. Een prachtig landschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Het bevat 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden. IVN is betrokken bij de oprichting van dit nieuwe nationale park, met name bij de educatie, samenwerking met ondernemers en gebiedscommunicatie.

Activiteiten

Ontdek hier wat er te doen is in Nationaal Park Hollandse Duinen.

 

NP Lauwersmeer

Veertig jaar geleden was het Lauwersmeer deel van de zee. In 1969 werd een afsluitdijk gebouwd, omdat de bewoners bang waren voor overstromingen. Sindsdien is het een bijzonder natuurgebied geworden: een wetland. Het land en water zijn toegankelijk voor runderen en paarden en is een populaire plaats om zeldzame vogels te spotten. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Lauwersmeer.

 

NP De Loonse en Drunense Duinen

In dit gebied zijn er verschillende bossen met leuke boerderijen, maar het unieke van deze plek zijn de stuifduinen. Deze duinen veranderen voordurend van vorm en plaats, wat elk bezoek uniek maakt. Wanneer je wat meer naar het zuiden gaat komt je bij een vochtig beek- en moeraslandschap De Brand. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen.

 

NP De Maasduinen

Bij de gemeenten Bergen en Gennep (Noord-Limburg) zijn de Maasduinen. Naast de afwisseling van loof- en naaldbos, stuifzandruggen, heide, vennen en hoogvenen is er ook het Geldernsch-Nierskanaal te vinden. Wanneer er veel water afgevoerd moet worden is dit een wild stromend riviertje. Via de wandelroutes kom je langs kastelen, grafvelden en het oorlogsmonument.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park De Maasduinen.

 

NP De Meinweg

Het park is deel van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette. Dit park is bijzonder omdat het een terrassenlandschap is, ontstaan door breuken in de ondergrond. Op de vier terrassen met een hoogteverschil van 50 meter zijn er bossen, heide, vennen en beken. Wilde zwijnen en adders zijn één van de vele bewoners van dit park. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park De Meinweg.

 

NP Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is een Nationaal Park van wereldklasse. Het is het grootste man-made natuurpark ter wereld. Je bevindt je hier letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden zouden nooit hebben bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, het grootste inpolderingstraject ter wereld.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Nieuw Land.

 

NP Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water een prachtig kleurige wereld. Achter de dijken herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee in de vorm van karrevelden, inlagen en kreekgebieden. De beroemde Zeeuwse mosselen, oesters en kreeften komen hier vandaan. 

Activiteiten

Bekijk hier wat je in Nationaal Park Oosterschelde allemaal kunt doen.

 

NP De Sallandse Heuvelrug

Door het bos, de vennen en de vele heidevelden wordt dit landschap soms bestempeld als buitenlands landschap. Dit komt door het landijs in de ijstijden, zandverstuivingen en ingrepen van de mens. De hoogste heuvel is de Koningsbelt, die tot 75 meter boven zeeniveau komt. 

Activiteiten

Bekijk hier wat je allemaal in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug kunt doen.

 

NP Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een Waddeneiland die het meest noordelijk ligt. De natuur gaat zijn eigen gang en er zijn verschillende soorten landschappen op dit kleine eilandje. Genoeg vogels om te bewonderen en voor de liefhebbers: zeehonden! Houd er rekening mee dat het eiland niet bereikbaar is met de auto.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Schiermonnikoog.

 

NP Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug ligt op een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. De heuvelrug is één en al bos waar gewandeld of gefietst kan worden. Er zijn heidevelden met vennetjes, stuifzanden en uiterwaarden. Hier is veel aan cultuurhistorie te vinden, zoals grafheuvels, oude engen, tabakscultuur, landgoederen en kastelen. Met geluk zie je een das of een zeldzame boommarter.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

 

NP Veluwezoom

De Veluwezoom is het oudste Nederlandse nationale park. Het is zo bijzonder door zijn hoge ligging. Heuvels en bossen, heidevelden en stuifvlakten maken het een bijzonder plaatje. Dit komt mede door de invloed van het ijs in de ijstijd. 

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Veluwezoom.

 

NP De Weerribben - Wieden

Dit gebied is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. In de winter kan je hier goed schaatsen. De rest van de tijd zijn hier otters, de vuurvlinder en zwarte sterns te vinden. Regelmatig wordt er weer nieuw open water gecreëerd, zodat verschillende flora en fauna behouden worden.

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

 

Grenspark Kalmthoutse Heide

Het park Kalmthoutse Heide ligt op de grens van Nederland- België bij het Belgische plaatsje Kalmthout. Verschillende Nederlandse en Vlaamse partijen werken samen om dit mooie natuurgebied te behouden. Naast de droge en natte heide, vennen, landduinen en uitgestrekte bossen zijn er namelijk ook bijzondere vogelsoorten te vinden zoals de nachtzwaluw, tapuit en boomleeuwerik.

Activiteiten

Bekijk hier wat je in Grenspark Kalmthoutseheide kunt doen.

 

NP Zuid-Kennemerland

Midden in de Randstad, bij Zandvoort, zijn er strand, kalkrijke duinen, bossen en veenpolders te vinden. Erg indrukwekkend zijn de bunkers in dit gebied. Door verschillende bodems, hoogte, klimaten en grondwaterstanden zijn er verschillende flora en fauna te vinden. Kom hier tot rust en geniet van de natuur. 

Activiteiten

Bekijk hier de activiteitenkalender van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.