FAQ - Veiligheid en duurzaamheid

Is modder gevaarlijk?

Twijfel je over ModderActiviteiten en (jonge) kinderen? Ja, er kan wel eens wat modder in de mondjes terecht komen, maar het eerste kind dat modder ziet als een maaltijd moet nog komen. Desalniettemin is het goed ook even stil te staan bij de risico’s. 

‘Veilige’ modder

Zandbakzand, potgrond en ook normale tuinaarde met humusrijk, organisch materiaal kan je prima gebruiken om je eigen modder van te maken. Bij het tuincentrum in de buurt kun je uiteraard terecht. Of gewoon de aarde/het zand uit je tuin gebruiken.

Zand en aarde kunnen natuurlijk altijd bacteriën en soms wormpjes (aaltjes) bevatten die bij inslikken maag en darmprobleempjes kunnen veroorzaken. Bij ‘schoon’ zandbakzand is het risico op wormpjes en ziekmakende bacteriën niet heel groot. Kinderen moeten niet handenvol zand naar binnen werken. Dat zal ook niet snel gebeuren. Kleine kinderen verkennen van nature veel materiaal met hun mond. Wat vies is (en zand is vies) spugen ze ook al snel weer uit. Toezicht hierop is natuurlijk wel geboden.

Ondiep

Uiteraard houd je de ModderBassins voor de allerjongsten erg ondiep. Blijf er altijd bij,  zodat je risico's beperkt! Met goede voorzorgsmaatregelen en afspraken kun je op een veilige en verantwoorde manier ModderDag vieren!

Verontreinigde bodem

Ernstig verontreinigde bodems zouden een lage pH-waarde kunnen hebben die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Een lage pH-waarde wil zeggen dat de bodem ernstig verzuurd is of chemisch afval bevat en brandblaren zou kunnen veroorzaken. Dat komt normaal gesproken niet voor. Alle ernstig verontreinigde bodems zijn door het RIVM in kaart gebracht en afgeschermd voor het publiek.

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil is een infectieziekte, waarvan ratten de belangrijkste verspreiders zijn. De ziekte wordt daarom ook wel rattenziekte genoemd. De bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt komt voor in aarde, riool en oppervlaktewater. In Nederland komt de ziekte echter weinig voor.

Beperk gezondheidsrisico’s door:

  • Locatie waar ratten gesignaleerd zijn te vermijden
  • Wondjes af te dekken alvorens in contact te komen met modder
  • Wassen met zeep na afloop

Tot de klachten bij de ziekte van Weil horen plotseling hoge koorts, koude rillingen en hevige hoofdpijn. De ziekte van Weil wordt behandeld met medicijnen. Soms is opname in een ziekenhuis nodig. Meestal worden mensen na enkele weken weer helemaal beter. Soms voelt iemand zich nog maanden moe. Uitgebreide informatie over de ziekte van Weil staat op www.rivm.nl

Zuinig waterverbruik

ModderDag is een erg leuk event en water speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe ga je nu om met duurzaamheid en spaarzaam omgaan met water (zeker bij warm weer)?

Om ModderDag meer duurzaam te maken kan je werken met opgevangen regenwater in plaats van drinkwater voor je activiteiten. Dit is ook handig voor het bewateren van je tuin. Je kan dit doen door het plaatsen van één of meerdere regentonnen op je locatie. Voor activiteiten voor de allerkleinste kinderen kan je er ook voor kiezen kraanwater te gebruiken als er nog veel risico is dat zij het binnenkrijgen. In een extreem warme periode kan je ook overwegen te kiezen voor Modderactiviteiten die in verhouding weinig water gebruiken. In het algemeen de activiteiten die niet een groot bad of veld met modder vragen wat waterzuiniger. Denk bijvoorbeeld aan Modderpaint, Modderwater of het Blote voetenpad. Op basis van onze activiteitenboekjes kan je dit zelf inschatten en inspiratie opdoen. Je kan ook gebruik maken van bestaand water (een slootje of poel) in de natuur. ModderDag laat kinderen ervaren wat de lol is modder en het belang van water hierbij. Dit kan een mooie koppeling vormen naar gespreken over duurzaamheid.

IVN is bovendien partner van het Waterspaarders programma (Missing Chapter Foundation). Een initiatief van kinderen zelf om (warm) water te besparen. Wanneer veel kinderen elke dag korter douchen heeft dit natuurlijk samen veel impact: je bespaart energie en water. Energie verspillen is slecht voor de aarde want de aarde warmt er door op waardoor dieren, planten en hun leefomgeving bedreigd worden. Met WaterSpaarders roepen kinderen alle andere kinderen van Nederland op om thuis het gesprek aan te gaan over warm waterverbruik zodat heel Nederland korter gaat douchen; van gemiddeld 9 naar 5 minuten.