Over Gastheer van de Stad

Steden worden steeds drukker. Bedrijven vestigen zich graag in de stad en steeds meer mensen leven en recreëren in verstedelijkt gebied en dat aantal neemt alleen maar toe. Om de leefbaarheid in de stad aangenaam te
maken voor mens en dier is de aanwezigheid van natuur erg belangrijk.

Om bewustwording van de aanwezige stadsnatuur bij ondernemers, inwoners en bezoekers te creëren en hun betrokkenheid bij de stadsnatuur
te vergroten, heeft IVN Natuureducatie het programma Gastheer van de Stad ontwikkeld.

Ususus, door Chiel JacobusseFoto: Ususus in verstedelijkt gebied door Chiel Jacobusse

Dankzij de menselijke invloeden hebben veel planten en dieren hun plek in de stad gevonden. Toch zijn ondernemers, inwoners en bezoekers zich vaak niet (voldoende) bewust van de aanwezigheid van deze stadsnatuur, de positieve invloed ervan en de invloed die zij er zelf op hebben.

Het programma

Met het programma Gastheer van de Stad geeft IVN Natuureducatie de stadsnatuur, het landschap en cultuurhistorie in de stad een podium. Met als doel ondernemers en hun gasten (inwoners en bezoekers), te inspireren,
te verwonderen en bewust te maken van de natuurlijke en culturele waarden in hun eigen stad. Het programma biedt tevens handelingsperspectief en draagt bij aan het behouden en versterken van de stadsnatuur.

Herderstasje, grote brandnetel en Canadese fijnstraal door Chiel Jacobusse

Foto: Herderstasje, grote brandnetel en Canadese fijnstraal in verstedelijkt gebied door Chiel Jacobusse

Programmaonderdelen

Het programma Gastheer van de Stad bestaat uit verschillende onderdelen: een cursus, verdiepingsmodules en ondernemerssafari’s. Optioneel kan met elkaar gewerkt worden aan een (terugkerende) beleefcampagne*.

  • De cursus dient als basis binnen het programma Gastheer van de Stad en bestaat uit vier bijeenkomsten waarin ondernemers leren over de stadsnatuur, het ontstaan van het landschap, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden in hun stad. IVN ondersteunt de ondernemers in hun rol als gastheer naar gasten en bij het betrekken en activeren van hun medewerkers.
  • Verdiepingsmodules worden op maat gemaakt en bieden inspiratie of kennis over onderwerpen die aanvullend zijn op de cursusonderdelen en van toepassing zijn in de betreffende stad. Voorbeelden kunnen zijn: storytelling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam toerisme, natuur en gezondheid etc. Ook worden (lokale) inspirerende gastsprekers ingezet.
  • Tijdens de ondernemerssafari’s ontdekken ondernemers de bijzondere elementen van stadsnatuur, landschap- en cultuurhistorie in hun eigen stad. Onder begeleiding van experts zoals stadsecologen, groene vrijwilligers of cultuurhistorici leren zij zelf de unieke waarden van de stad te herkennen. Ondernemers krijgen ook handvatten aangereikt zodat zij ook zelf kunnen bijdragen aan het behoud en mogelijk ook verbetering weer kan plaatsvinden. 
  • Tijdens een beleefcampagne werkt een heel netwerk van Gastheren binnen één gebied samen om gedurende een dag, weekend of week recreanten en inwoners de stadsnatuur te laten beleven. Een onvergetelijk evenement voor bezoekers, inwoners en ondernemers.

Zowel de cursus, verdiepingsmodules, ondernemerssafari's als een beleefcampagne vinden plaats op locaties in de stad en kunnen worden aangevuld met een e-learningmodule in de IVN Natuuracademie.

Stadsnatuur horeca