Over Ambassadeur van het Landschap

Particulieren en ondernemers die niet direct 'gastheer' van het gebied zijn nemen deel aan het programma Ambassadeur van het Landschap. Denk aan buurtbewoners, medewerkers van overheden, ondernemers buiten de recreatiesector, maar ook zorginstellingen, leefstijltrainers en boerenbedrijven die geen agro-toerisme voeren of lokalen streek- en hoeveproducten produceren of verkopen aan recreanten en toeristen.

Tijdens dit programma voorzien wij hen van inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden zodat zij een (unieke) natuurbeleving kunnen overbrengen en hun liefde voor de natuur en het gebied waarin zij wonen of werken delen met familie, vrienden en collega's.

Het programma

Het programma Ambassadeur van het Landschap wordt uitgevoerd nadat er reeds een programma Gastheer van het Landschap heeft plaatsgevonden in het gebied. Het bouwt daarmee voort op de reeds gelegde basis in het gastheer programma. Benieuwd of er een Gastheer van het Landschap programma in jouw gebied heeft plaatsgevonden? Klik hier voor meer informatie. 

Programmaonderdelen

Het programma Ambassadeur van het Landschap bestaat uit verschillende onderdelen: een cursus, verdiepingsmodules en gebiedssafari's. Optioneel kan met de gastheren in het gebied gewerkt worden aan een (terugkerende) beleefcampagne.

  • De cursus dient als basis binnen het programma Ambassadeur van het Landschap en bestaat uit drie bijeenkomsten waarin de deelenemers leren over de kenmerkende natuur, het ontstaan van het landschap, cultuurhistorie en cultureel erfgoed in hun gebied. 
  • Verdiepingsmodules worden op maat gemaakt en bieden inspiratie of kennis over onderwerpen die aanvullend zijn op de cursusonderdelen en van toepassing zijn in het betreffende gebied.  Ook worden (lokale) inspirerende gastsprekers ingezet.
  • Tijdens de gebiedssafari’s ontdekken de deelnemers de bijzondere elementen van de natuur, landschap- en cultuurhistorie in hun eigen eigen gebied. Onder begeleiding van experts zoals stadsecologen, groene vrijwilligers of cultuurhistorici leren zij zelf de unieke waarden te herkennen. 
  • Tijdens een beleefcampagne werkt een heel netwerk van gastheren en ambassadeurs binnen één gebied samen om gedurende een dag, weekend of week recreanten en inwoners de stadsnatuur te laten beleven. Een onvergetelijk evenement voor bezoekers, inwoners en ondernemers.

Zowel de cursus, verdiepingsmodules als gebeidssafari's kunnen worden aangevuld met een e-learningmodule in de IVN Natuuracademie.