Zutphen
Natuur in de Buurt
zondag25sep2022

De Jonge Vogelaars

Je hoort volwassenen wel eens verzuchten: “Als ik als kind al begonnen was met me te verdiepen in de natuur, dan...” Wel, de jeugd van tegenwoordig heeft het een stuk makkelijker. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen gewoon op pad met de Jonge Vogelaars van Vogelwerkgroep Zutphen!

Elke maand is er een activiteit. Meestal is dit een excursie in een gebied in de buurt waar vogels te verwachten zijn, zoals Hackfort, Voorstonden, de IJssel en de Berkel. Het zoeken naar en observeren van vogels staat hierbij voorop, maar als kinderen belangstelling tonen voor andere dieren, planten, stenen, e.d. dan krijgen deze ook de nodige aandacht.

Af en toe is het een werkochtend waar ze bijvoorbeeld braakpallen uitpluizen of nestkasten timmeren. En heel soms is het een special, dan mogen de kinderen mee om vogels te ringen of is er een seizoensafsluiting met speurtocht en picknick.

De Werkgroep Jonge Vogelaars is onderdeel van de Vogelwerkgroep (VWG) Zutphen e.o.

Op de website van de VWG is een hoekje ingericht voor de jeugd, waarop o.a. het programma staat en waar je de verslagen vindt van voorgaande activiteiten, www.vwg-zutphen.nl/jeugd.

Kindgerichte en ervaren vogelaars begeleiden de kinderen. Dus: de jeugd heeft het tegenwoordig een stuk makkelijker, maar dan moet er waarschijnlijk wel een volwassene zijn die ze ervan op de hoogte stelt en ze uitnodigt om een keertje met de Jonge Vogelaars mee te gaan om te kijken of dat iets is voor hem of haar. Overigens, de eerste keer mag de (groot)ouder mee op excursie, zodat het aspirant-lid zich zo’n eerste keer veilig voelt.

Daarom (groot)ouders, heb je (klein)kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar? Je bent van harte uitgenodigd deze te laten kennismaken met de Jonge Vogelaars. Welkom!

Info via jongevogelaars@gmail.com of www.vwg-zutpgen.nl/jeugd.

Namens de werkgroep Jonge Vogelaars van Vogelwerkgroep Zutphen,

Frank vanden Haak en Jouck Iedema