Werkgroep Opgeruimd Wijk

Klik hier voor een kaart met een overzicht van welke straten door vrijwilligers vrij gehouden worden van zwerfafval.
Logo Wijk Schoongewoon

 

Diftar

We halen met elkaar flink wat zwerfvuil op. En nu met de invoering van DIFTAR is het spannend om te zien wat dat met de hoeveelheid afval doet. Een aantal deelnemers registreert van februari tot en met mei de hoeveelheid ingezameld afval. Begin juni hebben we dus zicht een beter zicht op het effect van de invoering van DIFTAR op de hoeveelheid zwerfvuil binnen onze gemeente.

Na afstemming met de gemeente hebben de deelnemers speciale afvalzakken ontvangen voor het verzamelen van zwerfvuil. Deze kunnen ze gratis door het Serviceteam Schoon Wijk laten ophalen.

Bijeenkomsten

Aangezien we nog steeds geen bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren, hebben we half juni wel een online-bijpraatmoment voor de leden van de werkgroep. We presenteren dan de lopende initiatieven en kunnen ingaan op vragen van de deelnemers.

Op zaterdag 18 september 2021 hopen we elkaar wel weer te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de World Cleanup Day.

Landelijke Opschoondag op 20 maart 2021

Veel opschoners maakten ook een heerlijk opschoonommetje. Zaterdag 20 maart was het Landelijke Opschoondag met als thema  ‘word weer verliefd op je buurt’. Iedereen werd uitgenodigd op deze dag in de eigen woonomgeving zwerfvuil op te ruimen. Deelnemers, die nog iets meer wilden doen,  konden zich ook aanmelden om mee te werken aan een landelijk onderzoek met het gebruik van de Litterati app. Dit is een app waarbij je precies bijhoudt welk zwerfafval je opruimt. De data worden gebruikt om te zoeken naar duurzame oplossingen.
In verband met Corona ging ieder met het eigen gezin of met maximaal één ander persoon aan de slag.

opgeruimd wijkMeer foto's staan op facebook: www.facebook.com/vnmwbd

De werkgroep Opgeruimd Wijk was deze dag uiteraard ook weer actief. De werkgroep bestaat inmiddels uit 85 deelnemers. Deze deelnemers hebben een eigen stukje Cothen, Langbroek of Wijk bij Duurstede ‘geadopteerd’ om dat door het jaar heen vrij te houden van zwerfvuil. De gebiedjes zijn ingetekend op de kaart op Supporter van Schoon. Wil je ook deelnemen aan deze werkgroep, meld je dan aan via opgeruimdwijk@vnmw.nl. De werkgroep organiseert, zodra de Corona-situatie het weer toelaat, regelmatig gezamenlijke opruim- en ontmoetingsactiviteiten.

 

Opruimen  Gravenbolopgeruimd

Zo'n 30 vrijwilligers hebben zaterdag 6 maart de handen uit de mouwen gestoken om de Gravenbol te ontdoen van zwerfvuil. Daarbij waren veel vrijwilligers van de werkgroep Opgeruimd Wijk. Er was na het hoge water veel afval op de oevers van de Nederrijn achtergebleven. Op onze facebookpagina staan meer foto's. Facebook VNM/IVN

 

Verslag World Cleanup Day van Opgeruimd Wijk 19-9-2020

 


Foto-album World Cleanup Day 2020

Zaterdag 19 september vond de World Cleanup Day plaats: in 180 landen werd door vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd.  Ook in Wijk bij Duurstede is enthousiast hieraan meegewerkt door de werkgroep Opgeruimd Wijk en door Scouting SeaLions Zeeverkenners Wijk bij Duurstede.
opgeruimdDe werkgroep Opgeruimd Wijk startte op deze zonnige dag op de gemeentewerf. Ruim 30 enthousiaste vrijwilligers waren aanwezig, zowel vaste vrijwilligers, als nieuwe deelnemers. Ook Rens en Levi, de jongens die afgelopen zomer de troep op de strandjes bij de Lek hebben opgeruimd, namen deel aan deze actie.
Na een korte introductie door de coördinator van de werkgroep, Alfred van Kessel, dankte wethouder Marchal, die ook zelf deelnam, de deelnemers voor hun betrokkenheid en inzet. Daarna gingen de deelnemers in groepjes uiteen om gebiedjes van Wijk bij Duurstede in de bebouwde kom te ontdoen van zwerfvuil.
opgeruimdSpeciale aandacht was er voor het nieuwe programma Schone Rivieren. Zo’n 15 deelnemers gingen aan de slag langs de Lekoever. Ruud Waltman gaf eerst nog uitleg over de natuurlijke waarden van het rivierenlandschap en vertelde ook tussendoor historische weetjes over Rijn en Lek. Marijke Molmans vertelde kort iets over het onderzoek naar (de herkomst) van het afval, dat in november georganiseerd gaat worden. Vervolgens werd er enthousiast opgeruimd. Hans Dirksen heeft van deze activiteiten prachtige plaatjes geschoten met zijn drone.opgeruimd                                                                                              Deze en andere foto's: © Hans Dirksen.

De opruimactiviteiten werden rond 12.00 uur afgesloten met een gezamenlijke lunch.. Enkele deelnemers hebben zich opgegeven als vaste vrijwilliger en daarmee is de werkgroep gegroeid tot 69 deelnemers.
Een productieve en gezellige dag, met dank aan alle deelnemers!
Volgend jaar weer!

Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de landelijke organisatie besloten dit evenement te annuleren.

Verslag van voorgaande activiteiten.

De opgeruimde Wijkenaren.

De werkgroep Opgeruimd Wijk houdt zich bezig met het voorkomen en opruimen van zwerfvuil in de gemeente Wijk bij Duurstede. Ruim 50 zogenaamde ‘Opgeruimde Wijkenaren’ hebben een eigen stukje Wijk bij Duurstede ‘geadopteerd’ om vrij te houden van zwerfvuil. Samen dragen we daarmee bij aan een schone leefomgeving. Dat doen we met de slogan ‘Wijk Schoon Gewoon’.

Een schone leefomgeving nodigt uit om schoon te houden, zo is wetenschappelijk aangetoond. Het zwerfvuil komt natuurlijk ergens vandaan. Alleen maar opruimen is net zoiets als met dweilen met de kraan open. Zwerfvuil wordt lang niet altijd bewust veroorzaakt. Natuurlijk zijn er mensen, vooral jongeren, die het teveel moeite vinden om hun lege blikje of snoepzakje in de afvalbak te gooien. Veel zwerfvuil wordt echter ook veroorzaakt doordat huisvuil en oud papier niet goed worden aangeboden. Daarom wordt vooral gemikt op gedragsverandering door te communiceren over het voorkomen van zwerfvuil. De werkgroep werkt hierbij nauw samen met de gemeente Wijk bij Duurstede.

Wat doet de werkgroep zoal?
We doen mee aan de landelijke activiteiten, zoals de Landelijke Opschoondag (in maart) en de Keep it Clean Day (in september). Daarnaast organiseert de werkgroep nog enkele gezamenlijke opruimdagen door het jaar heen.

Een Opgeruimde Wijkenaar ontvangt voor zijn/haar inzet een grijper, een zakring en een hesje.  De vrijwilliger houdt naar eigen inzicht een stukje leefomgeving vrij van zwerfvuil.
Wil je ook je steentje bijdragen aan zwerfvuilvrij Wijk bij Duurstede, meld je dan aan via Wijkschoongewoon@gmail.com

 

Opschonen