De Wedderbergen

Tussen de dorpen Wedde en Blijham ligt een groot geaccidenteerd recreatieterrein, met daarin een paar stukjes waardevolle natuur. Dit ruim 50 hectare grote gebied wordt doorkruist door de verkeersweg Winschoten – Ter Apel. Het grenst aan de weilanden in het boezemgebied van de Westerwoldsche Aa, dat zo nodig als waterberging wordt gebruikt.

Het terrein, inclusief bungalows, recreatiemeer en jachthaven is deels in bezit van de campingeigenaar. Hij pacht en beheert ook de paar percelen, die eigendom van de gemeente Westerwolde zijn.

Tot de jaren zestig lag hier een prachtig Oost-Gronings natuurgebied. Het was een licht heuvelachtig landschap met heideveldjes, droge en drassige loofhoutbosjes, wat stuifzand en een stukje veen. Tijdens de ruilverkaveling is de rivier deels gekanaliseerd en zijn veel waardevolle elementen uit het landschap verdwenen.

ZwavelkopjeIn 2010 is een nieuw bestemmingsplan in werking getreden, waarin zowel met de belangen van de ondernemers als dat van de natuurliefhebbers rekening is gehouden. Landschapsbeheer Groningen heeft getracht enkele zandverstuivingen te herstellen, maar de eigenaar van het terrein zag hier later van af.

Gelukkig  zijn er een paar mooie plekjes overgebleven die alle veranderingen overleefd hebben. Op de oude stuifduinen staan heel oude eiken. Hier en daar is nog een stukje heide. Op plaatsen waar de oorspronkelijke loop van de rivier intact is gebleven, zijn de drassige oevers beslist de moeite waard. Vanaf het bruggetje aan de westkant van het gebied heb je mooi uitzicht op een paar eilandjes in een oorspronkelijke meander van de Westerwoldse Aa.

Wedderbergen

De Wedderbergen is van oudsher broedgebied van talloze zangvogels. Aan het begin van de zomer zingt er de nachtegaal en kun je de Grote bonte specht horen roffelen. Ook uilen, Sperwers en zelfs de Wielewaal hebben hier hun nest. Boven de weilanden kun je vaak een kiekendief of torenvalk zien jagen.  In de bloemrijke graslanden is een roedel Reeën geen zeldzaamheid.

Er groeien veel soorten moerasplanten. In de sloten vind je Waterviolier en egelskop. Ook vlinders hebben het hier naar hun zin, de Bruine vuurvlinder en het Oranjetipje worden er regelmatig waargenomen.

Een groot deel van het terrein is openbaar. Het is alleen wel jammer dat de recreatiedruk  ’s zomers toeneemt. Ook de expantiedrift van de camping doet het terrein geen goed. Inmiddels is er nog maar weinig van dit prachtige gebied overgebleven.