Werkgroep Knotten

Het aktief wilgenknotten in West-Friesland bestaat al meer dan 45 jaar en is ooit door natuurliefhebbers uit deze streek in gang gezet.
Eerst gebeurde dat met eigen materiaal, maar veel later heeft het Landschap Noord-Holland ons, gedurende het knotseizoen , een aanhanger met gereedschap in bruikleen te geven, waardoor de werkzaamheden nog beter konden worden uitgevoerd. En dat gebeurt nog steeds.
Wij knotten, hoofdzakelijk op aanvraag van boeren, de op hun erf staande wilgen (en soms essen) om de 2 of 3 jaar.

Wij werken inmiddels met een groep van ca. 20 personen op ca. 30 adressen. De aantallen te knotten bomen (wilgen en/of essen) lopen per adres uiteen van 12 tot meer dan 100.
De vrijwilligersgroep kent tot nu toe nagenoeg geen verloop, maar zo langzamerhand is het toch wenselijk als er zich weer eens nieuwe vrijwilligers aanmelden.

De periode waarin geknot wordt loopt van half november tot eind maart. Voor komend winterseizoen zijn de navolgende data voorlopig vastgesteld, maar door de Covid-19 perikelen moeten we de situatie op dat moment beoordelen.

In november 2020 : 14 en 28
In december 2020 : 12 en 19
In januari 2021 : 9, 23 en 30
In februari 2021 : 13 en 20
In maart 2021 : 6, 20 en 27

Vermeldenswaard is, dat op vrijdag, 12 maart en zaterdag, 13 maart 2021 de NLdoet dagen plaatsvinden, waarop landelijk vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ook wij zullen daaraan deelnemen. In april/mei 2021 sluiten wij ons seizoen dan weer af met ons jaarlijkse uitje, als de situatie dat toelaat.

Contact & info: knotten@ivn-westfriesland.nl