Werkgroep Knotten

Het aktief wilgenknotten in West-Friesland bestaat al meer dan 45 jaar en is ooit door natuurliefhebbers uit deze streek in gang gezet.
Eerst gebeurde dat met eigen materiaal, maar veel later heeft het Landschap Noord-Holland ons, gedurende het knotseizoen , een aanhanger met gereedschap in bruikleen te geven, waardoor de werkzaamheden nog beter konden worden uitgevoerd. En dat gebeurt nog steeds.
Wij knotten, hoofdzakelijk op aanvraag van boeren, de op hun erf staande wilgen (en soms essen) om de 2 of 3 jaar.

Wij werken inmiddels met een groep van ca. 20 personen op ca. 30 adressen. De aantallen te knotten bomen (wilgen en/of essen) lopen per adres uiteen van 12 tot meer dan 100.
De vrijwilligersgroep zelf kent nagenoeg geen verloop.

De periode waarin geknot wordt loopt van half november tot eind maart. Voor het komende winterseizoen zullen we dat op onderstaande data doen:

In november 2019 : 16 en 30
In december 2019 : 14 en (21?)
In januari 2020 : 4 en 18
In februari 2020 : 1, 15 en 29
In maart 2020 : 7, 21 en 28

Vermeldenswaard is, dat op vrijdag, 13 maart en zaterdag, 14 maart 2020 de NLdoet dagen plaatsvinden, waarop landelijk vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ook wij zullen daaraan deelnemen. In april/mei 2020 sluiten wij ons seizoen dan weer af met ons jaarlijkse uitje.

Contact & info: knotten@ivn-westfriesland.nl