Werkgroep Knotten

Het aktief wilgenknotten in West-Friesland bestaat al meer dan 45 jaar en is ooit door natuurliefhebbers uit deze streek in gang gezet. 
Eerst gebeurde dat met eigen materiaal, maar veel later heeft het Landschap Noord-Holland ons, gedurende het knotseizoen , een aanhanger met gereedschap in bruikleen gegeven, waardoor de werkzaamheden nog beter konden worden uitgevoerd. En dat gebeurt nog steeds.
Wij knotten, hoofdzakelijk op aanvraag van boeren, de op hun erf staande wilgen (en soms essen) om de 2 jaar. Het groeizame weer heeft er voor gezorgd, dat we de laatste paar jaar van 1x per 3 jaar naar 1x per 2 jaar zijn gegaan, aangezien we voornamelijk met handzaagjes knotten.

Wij werken inmiddels met een groep van ca 20 personen op ca 30 adressen. De aantallen te knotten bomen (wilgen en/of essen) lopen per adres uiteen van 12 tot meer dan 100.
De vrijwilligersgroep kent tot nu toe nagenoeg geen verloop, maar zo langzamerhand is het toch wenselijk dat er zich weer eens nieuwe vrijwilligers aanmelden, want ook de leeftijden gaan een rol spelen.

De periode, waarin geknot wordt, loopt van half november tot eind maart. Voor komend winterseizoen zijn de navolgende data gepland, maar slechte weersomstandigheden  kunnen voor wijzigingen zorgen.

In november 2021 : 13 en 27
In december 2021 : 11 en 18
In januari 2022 : 8, 22 en 29
In februari 2022 : 12 en 19
In maart 2022 : 5, 19 en 26

Vermeldenswaard is verder nog, dat op vrijdag, 11 maart en zaterdag, 12 maart 2022 de NL Doet dagen plaatsvinden, waarop landelijk vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ook wij zullen daaraan deelnemen.
In april/mei 2022 hopen wij ons seizoen weer te kunnen afsluiten met ons jaarlijkse uitje.

Kontakt en info:  Rob Rijswijk   telefoon:  0228 - 561642