Natuurpad Ecoproject Streekbos

Wat is het Ecoproject?
Een deel van het Streekbos waar ontwikkeling van de natuur voorop staat. Het is niet goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en de toegang is voor honden verboden. Het gebied met een oppervlak van twee hectare beslaat o.a. een plas, een paddenpoel en een sloot, met gebiedseigen en voedselarm water. Met ecologisch beheer wordt meer biodiversiteit bewerkstelligd dan elders in het Streekbos (aangelegd in 1980) en dat wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligerswerk.

eco

In 1996 is het Ecoproject heringericht om de natuurontwikkeling te bevorderen. De meeste oevers zijn glooiend in plaats van steil en er zijn meer hoogteverschillen. Hierdoor kunnen zich meer verschillende plantensoorten spontaan vestigen, handhaven en verspreiden. Door toename van plantensoorten komen er meer soorten vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren zoals egels en muizen. De grotere biodiversiteit maakt het Ecoproject tot een soort kraamkamer in het natuurnetwerk van de regio.

Beste seizoen
Alle seizoenen zijn geschikt om de wandelroute te lopen, maar in natte perioden is het aan te raden om laarzen of stevige wandelschoenen aan te doen.

eco

Recreatieschap Westfriesland
Het Recreatieschap Westfriesland is een gemeenschappelijke regeling van de zeven Westfriese gemeenten. Het is eigenaar en beheerder van het Streekbos dat onderdeel is van tien recreatiegebieden in West-Friesland. Het schap heeft de opdracht de belangen van het landschap, de natuur en de openluchtrecreatie in West-Friesland te behartigen. Hiervoor ontwikkelt het Recreatieschap (zelfstandig) beleid gericht op een rijkere, gevariëerde natuur en draagt het zorg voor de uitvoering van dit beleid. Voor de veiligheid voor bezoekers worden bomen die door ouderdom of ziekte een gevaar vormen, gekapt.

boekje-natuurpad-ecoproject.pngInformatiegids
Voor wie meer wil weten over het Ecoterrein is de nieuwe uitgave Natuurpad Ecoproject te koop bij de IVN-balie voor € 2,00 – incl. wandelbeschrijving en plattegrond.