IJsvogelwerkgroep

Op zaterdag 22 januari 2011 kwam de IJsvogelwerkgroep van IVN afd. West-Friesland en KNNV afd. Hoorn/West-Friesland bijeen in het Streekbos Paviljoen. Deze werkgroep is eind 2009 begonnen met 13 en inmiddels uitgebreid naar 21 leden. De leden in West-Friesland kennen een wijde verspreiding. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van ijsvogels.

Winter 2009/2010
Voor de ijsvogel waren de afgelopen winterse omstandigheden zeer zwaar. Het is pas januari en ook de komende periode wordt spannend voor de populatie ijsvogels. Sloten en vaarten lagen dicht met ijs en schaatsers genoten hiervan. Hierdoor was het voedsel voor de ijsvogel niet bereikbaar. Een presentatie laat zien, dat een laagje ijs soms ook de schijn van water wekt. Een ijsvogel ziet zijn voedsel hierin, duikt en breekt zijn nek. Dus niet allen schaarste van voedsel nekt de ijsvogel. Over de risico’s die de winter voor de ijsvogel met zich meebrengt zijn diverse publicaties geweest, zoals in “het gesprek van de dag” en de prachtige foto van de ijsvogel.

Broedwallen gerealiseerd
Het afgelopen jaar zijn her en der broedwallen gerealiseerd. Ideeën worden uitgewisseld over hoe het waterdepot De Ven er na een eventuele herinrichting uit zou kunnen komen te zien met een kijkwand. Wens is om die kijkwand op de zuidkant te realiseren. Hierdoor heb je tijdens het spotten en/of fotograferen de zon merendeels achter je. De eigenaar is positief en heeft zijn akkoord gegeven.
Er vindt nu overleg plaats met het Hoogheemraadschap.

Publicaties/waarnemingen
Het afgelopen jaar zijn in de regionale en lokale kranten diverse publicaties over de ijsvogel geweest, met hierin ook de vermelding om eventuele waarnemingen van ijsvogels door te geven. In het NHD verscheen een artikel over de gespotte IJsvogel in het Julianapark (nabij voetbalvereniging Hollandia). Vermoedelijk is het een incidentele waarneming die waarschijnlijk gaat om een doortrekkende IJsvogel. Ook verscheen er een artikel met foto over het realiseren van broedwanden in het Egboetswater in samenwerking met het IVN.