Organisatie IVN Vijlen-Vaals

Hier vindt u informatie over de IVN-afdeling Vijlen-Vaals.

De verschillende werkgroepen, het bestuur en de doelstellingen van de afdeling zijn hier terug te vinden.
Mocht u naar aanleiding van een van onze activiteiten interesse hebben in een lidmaatschap van onze afdeling dan vindt u ook hier de contactgegevens en de lidmaatschapmogelijkheden.

1) Contactgegevens
2) Lidmaatschap
3) Vertrouwenscommissie
4) Wandelingen op aanvraag

Contactgegevens

Bestuur:  
Voorziter:

Jacques Seezink
tel.: 06 22712669
jacquesseezink@gmail.com

Secretaris: Carl Cosiolkofsky
tel.: 043 306 51 37
carelza@outlook.com
Penningmeester: Jo Pelzer
tel.: 043-3062218
ivnvijlenvaals@gmail.com
Algemeen:  
Algemeen email: ivnvijlenvaals@gmail.com
Bank rek.nr.: NL49 RABO 0155 6923 21
t.n.v.  IVN Vijlen-Vaals
Nieuwsblad "De Stegel": Woordvoerder: Irene Zeferer
email: izeferer@kpnmail.nl
Website: Woordvoerder: Jacques Seezink
email: jacquesseezink@gmail.com

Lidmaatschap

Onderstaand, de tabel met de contributiebedragen.
Gelieve de contributie vóór het begin van het betreffende jaar over te maken.  

IVN-lid € 15,00
IVN-lid met huisgenoot € 17,50
IVN-lid met abonnement op de “De Natuurgids”. € 30,50
IVN-lid met huisgenoot en abonnement op “De Natuurgids” € 33,00
IVN-jeugdlidmaatschap tot 18 jaar €   3,00

Om de kosten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden maken wij geen gebruik meer van acceptgiro’s. Wij verzoeken u het van toepassing zijnde bedrag over te maken, onder vermelding van “contributie 202...” op: NL49 RABO 0155 6923 21 t.n.v.  IVN Vijlen-Vaals

Wandelingen op aanvraag

Voor verenigingen, scholen en bedrijven of bijvoorbeeld bij bruiloften en partijen bestaat de mogelijkheid een speciale ‘wandeling op aanvraag’ te organiseren. Met je eigen groep lekker wandelen onder begeleiding van een deskundige gids! Locatie, tijden en onderwerpen zijn onderling af te stemmen.
Praktische informatie
Contact: Jeanne Boosten (0499 474800 of jeanneboosten.ivn@gmail.com)
Groepsgrootte: per gids maximaal 20 personen. Is uw groep groter dan 20 personen, dan zorgen wij voor meer gidsen.
Kostenindicatie: een excursie van 2-3 uur kost € 70,- per gids.
Daarnaast kunt u natuurlijk ook gebruik maken van het aanbod aan wandelingen en activiteiten bij een van de plaatselijke IVN-afdelingen. Kijk hiervoor bij de Activiteiten of bij de afdeling zelf.