In Veilige Handen

[terug]

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar en zeker ook over de omgang met kwetsbare personen zoals kinderen, jeugdigen, ouderen en/of gehandicapten.
Voorop staat dat IVN-ers altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan. Daarom willen we ongewenst gedrag voorkomen. Het is niet mogelijk alles via omgangsregels en afspraken uit te bannen. Een goed begin is om een vertrouwenscommissie in te stellen.
De Regio Maas en Mergelland omvat 10 afdelingen, Eijsden, Maastricht, Meerssen, Ulestraten, de werkgroep Cadier en Keer van het VTM, Heuvelland, Eys, Bocholtz-Simpelveld en Vijlen-Vaals. Deze afdelingen hebben naast een eventuele eigen vertrouwenspersoon, ook een regionale vertrouwenscommissie.  De regionale vertrouwenscommissie handelt naar de documenten die het landelijk IVN ontwikkeld heeft.
Let op: Dit betekent dat (vermoedens van) seksueel misbruik altijd moeten worden gemeld bij de politie en de landelijke vertrouwenscommissie (en daarmee het Landelijk Bestuur).

VOG

De Regionale vertrouwenscommissie, het Landelijk Bestuur – onderschreven door de Landelijke Raad - dringt er bij afdelingen zeer sterk op aan om voor alle vrijwilligers die werken met kinderen of andere kwetsbare personen een VOG aan te vragen en hiervan intern een goede administratie bij te houden.
Let op: deelname aan de gratis VOG-regeling is alleen mogelijk als de afdeling zelf preventiebeleid heeft geïmplementeerd en als het beschreven aanvraagproces volledig en correct wordt gevolgd.

[terug]

Regionale vertrouwenscommissie

Resie Voncken | IVN Heuvelland / Voerendaal
Carlo Poolen | IVN Maastricht
Jacques Seezink | IVN Vijlen-Vaals

Landelijke Vertrouwenscommissie

Max Leerentveld | max@leerentveld.com - 0613053114
Nynke Runia | nynkerunia@online.nl - 0622730241
Erik Ackerman | e.ackerman@ivn.nl - 0627074934

[terug]