Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft als doel om informatie te verschaffen over onze afdeling en onze activiteiten aan leden en niet-leden. Daarmee willen wij zo veel mogelijk mensen aan de activiteiten van onze afdeling laten deelnemen en het aantal actieve leden vergroten.

De werkgroep Communicatie zorgt voor publiciteit voor onze activiteiten via onze website en lokale media. Wij zorgen er voor dat de website actuele informatie bevat over de excursies en cursussen die onze afdeling organiseert. Ook zorgen wij voor de verspreiding van persberichten.

► De Bres

Informatie wordt ook verschaft via ons afdelingsblad De Bres dat ongeveer vier keer per jaar verschijnt. De Bres bevat veel informatie over de activiteiten van onze afdeling en natuur en milieu in en rond het Vecht en Plassengebied. Dit is het tijdschrift dat alle leden en donateurs ontvangen. Er is een aparte redactie die verantwoordelijk is voor het samenstellen van De Bres.

► Online media afdeling:

► Online media Stadsnatuur:

► Meedoen?

Vind je het leuk om mee te doen of wil je meer informatie? Meld je dan bij één van onderstaande contactpersonen: