Werkgroep Prunussen

De Prunus Serotina (Amerikaanse vogelkers) is een exoot die woekert ten koste van inheemse planten. Kamperfoelie, bitterzoet, zelfs duindoorn en meidoorn lopen gevaar. Om zelfs maar een klein deel van de Texelse duinen blijvend Prunusvrij te maken, is een lange adem nodig.

In 2017 is de werkgroep gestart in het duin aan de Randweg, ten zuiden van duinpark EcoMare. Hier zijn kleinere planten uitgespit en grotere struiken gesnoeid. Hetzelfde gebied moet enkele keren per jaar nagelopen worden om zaailingen uit te steken en uitlopers af te zagen. Dit kan een paar jaar in beslag nemen.

Staatsbosbeheer werkt mee door het verstrekken van gereedschappen en het afvoeren van het verwijderde materiaal.

Contactpersoon voor de werkgroep is Jan de Leeuw, secr. IVN-Texel.
jan.de.leeuw@nioz.nl

PrunussenWerkGroep (PrWG). Jaarverslag 2017

 

Na een grondige voorbereiding in 2016 met o.a. Paul Hendriks van PWN, Zd Kennemerland, als expert is de Prunussenwerkgroep (PrWG) in 2017 van start gegaan met 9 leden (7 IVN leden en 2 andere vrijwilligers).

Op 24 februari is een stevige start gemaakt met het weghalen van de Amerikaanse vogelkers door 44 vrijwilligers, 35 leden van IVN Zd. Kennemerland, 2 experts, de al genoemde Paul Hendriks en Natasja Nachbar van PWN Zd Kennemerland en 7 leden van de PrWG. We zijn begonnen vanaf de Randweg aan beide kanten van het Pagga paadje waarbij het materiaal (en versnaperingen en drinken) beschikbaar werd gesteld door Staatsbosbeheer (SBB).

Een relatief groot gebied werd onder handen genomen waarbij zoveel mogelijk de Amerikaanse vogelkers in zijn geheel, dus met wortel en tak, is verwijderd.

Op Zaterdag 2 september is hetzelfde gebied door 6 leden van de PrWG “nagelopen”; de prunussen die in februari te groot waren om in zijn geheel te verwijderen en afgezaagd waren, bleken alweer fors uitgelopen en zijn dus gesnoeid en afgestoken. Daarnaast was er ook nog tijd om richting zee verder te gaan met het verwijderen van prunussen.

Ons “resultaat” van 4 februari en 2 september is met een drone vastgelegd door Lutz Lohse.

De laatste actie in 2017 was op 4 november waarbij wederom met hulp van SBB hetzelfde gebied verder is geschoond, direct langs de Randweg in de richting van Ecomare en ook weer verder richting zee. Dat gebeurde ’s ochtends met zo’n 25 cursisten van de Natuurgidsenopleiding en leden van de PrWG en ’s middags door de Struners met begeleiding aan de zuidkant van het Paggapaadje bij de Randweg.

Inmiddels is de prunus in een behoorlijk brede strook vanaf de Randweg naar het strand verwijderd, een mooi begin in het eerste jaar van de werkgroep.

 

Jan de Leeuw