Werkgroep Prunussen

De Prunus Serotina (Amerikaanse vogelkers) is een exoot die woekert ten koste van inheemse planten. Kamperfoelie, bitterzoet, zelfs duindoorn en meidoorn lopen gevaar. Om zelfs maar een klein deel van de Texelse duinen blijvend Prunusvrij te maken, is een lange adem nodig.

In 2017 is de werkgroep gestart in het duin aan de Randweg, ten zuiden van duinpark EcoMare. Hier zijn kleinere planten uitgespit en grotere struiken gesnoeid. Hetzelfde gebied moet enkele keren per jaar nagelopen worden om zaailingen uit te steken en uitlopers af te zagen. Dit kan een paar jaar in beslag nemen.

Staatsbosbeheer werkt mee door het verstrekken van gereedschappen en het afvoeren van het verwijderde materiaal.

Contactpersoon voor de werkgroep is Jan de Leeuw, jan.de.leeuw@nioz.nl

Jaarverslag Prunuswerkgroep 2019

In 2019 is de Prunuswerkgroep vier maal actief geweest. De eerste twee keer in het gebied bij het Paggapaadje en de Randweg, het gebied waar we al een aantal jaren prunussen hebben gerooid. De derde en vierde keer zijn we actief geweest in een zg. verjongingsgebied ten zuiden van het Turfveld. Dit betrekkelijk kleine cirkelvormige gebied is door SBB in 2004 vrijgemaakt van dennen en biedt een goede gelegenheid om dit gebied in 2019 en 2020 prunusvrij te maken.

  • 9 maart: Strunerkids activiteit. Samen met een klein aantal kinderen en leden van de PrunusWG prunussen gerooid en jonge zaailingen zoveel mogelijk verwijderd.
  • 31 augustus: Prunussen gerooid en zaailingen verwijderd door leden van de PrunusWG
  • 28 september: Prunussen gerooid met een groep van 8 toeristen in het verjongingsgebied.
  • 2 november: Prunussen gerooid in het verjongingsgebied op deze Natuurwerkdag van SBB met zo’n 10 vrijwilligers en een aantal leden van de PrunusWG.

 

Jan de Leeuw