Onze vereniging

Een actieve vereniging met zo’n 280 leden. Met gedreven werkgroepen. Bijgestaan door het bestuur Willeke Nederlof (voorzitter), Margreet Dreesens (secretaris), Erick Jan Verheul (penningmeester) en Sabien Bosman.

Mail ons je vragen of plannen bestuur.ivntexel@gmail.com.
Of doe mee met onze cursussen of werkgroepen.

Verslag kinderlezing Onze waddenzee

Lid worden

Leuk!

  • Een lidmaatschap kost vanaf 2023 € 25 per kalenderjaar.
  • Een huisgenotenlidmaatschap is ook mogelijk voor €7,50 per jaar extra.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voor een lidmaatschap klik rechtsboven op de knop Lid worden. Je aanmelding komt bij de Texelse afdeling terecht. Voor een huisgenotenlidmaatschap neem direct contact op via bestuur.ivntexel@gmail.com.

Boeken of materialen lenen?

Je kunt natuurboeken lenen bij de vereniging. Ook hebben we verschillende materialen die je kunt gebruiken bij je excursies en natuuronderzoek.
Bekijk daarvoor de pagina Boeken en Materialen

Declaraties

Kosten gemaakt voor de vereniging? Dit is het formulier dat je kunt gebruiken voor de declaratie van reiskosten. Er is ook een formulier voor andere gemaakte kosten.

Facebook

Volg ons op Facebook.

Praktische zaken

  • Rekeningnummer: NL 74 RBRB 0917.2166.36
  • KvK nummer: 40636690
  • Statutaire adres:
    Vaargeul 14, 1791 HA Den Burg
  • Vertrouwenspersoon Willeke Nederlof. Bereikbaar op 06-13231830.

Verenigingsdocumenten

Geïnteresseerd in de documenten van laatste ALV of andere beleidsstukken? Kijk op de pagina Jaarstukken en verenigingsdocumenten

Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat je op wilt zeggen. Je kunt opzeggen via de landelijke website van IVN.

Als je opzegt uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 november) dan hoef je geen contributie over het nieuwe jaar te betalen. Zorg dat je per e-mail bij de ledenadministratie op tijd binnen is.

Schenken of nalaten?

We hebben een ANBI status. Een donatie kun je aftrekken van je belastbaar inkomen.

RSIN nr.:  816631499
Contactadres:  bestuur.ivntexel@gmail.com

Het rekeningnummer van IVN Texel is:  NL 74 RBRB 0917.2166.36