Texel
Natuur
zondag02feb2020

Onderzoek naar de kolken op Texel

Ons eiland is rijk aan natuur. Van nature, maar soms ook een beetje geholpen door haar bewoners. Soms met een specifiek doel, soms als een prettige bijkomstigheid. Zo is het ook met de Texelse kolken: het zijn echte Texelse natuurparadijsjes geworden!

Samen met leden van de natuurvereniging IVN Texel willen we in kaart gaan brengen hoe natuurlijk een kolk is. Dit voorjaar beginnen we met de inventarisatie. Twee keer per maand een dagdeel, waarschijnlijk in het weekend, maar misschien ook op een mooie avond. We gaan de planten en dieren in en rondom de kolken inventariseren als ook waterkwaliteit bepalen.

Vooraf aan de oprichting van deze nieuwe IVN-groep is er een informatieavond op woensdagavond 4 maart in de Jozefschool 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom op deze avond.

Als je mee wilt doen met deze groep vragen we je om lid te zijn of te worden van IVN Texel.

Een leuke opstap naar deze kolken groep is misschien de korte watergidsen opleiding van het IVN Texel die 9 maart van start gaat.

Voor vragen en opgave kan je contact opnemen met Marcel Wijnalda, info@txgids.nl of 06 132 711 20.