Planten zoeken met de plantenwerkgroep

Op onderstaande dagen gaat de plantenwerkgroep op pad:

Woensdag 5 april – 14.00 uur – Rond de Rommelweel
Donderdag 20 april – 19.00 uur – Fischer’s Weid, inventariseren op verzoek Landschap NoordHolland
Woensdag 3 mei – 19.00 uur – Tureluur, IVN-excursie
Donderdag 25 mei – 19.00 uur – Stoepplantjes – Warmoesstraat
Woensdag 14 juni – 19.00 uur – Achtbunder, o.v.v. toestemming SBB
Woensdag 5 juli – 19.00 uur – Akkerranden – locatie volgt
Woensdag 9 augustus – 19.00 uur – Horsvalleitje, o.v.v. toestemming Defensie
Zaterdag 9 september – 14.00 uur – Ceres binnen, IVN-excursie
In de herfst (op een nader te bepalen datum) willen we proberen een (of twee) keer naar paddenstoelen te gaan kijken.

De subgroep ‘Determineren in ‘t veld’ is actief op de volgende dagen:

Woensdag 26 april – 19.00 uur
Woensdag 10 mei – 19.30 uur
Zaterdag 20 mei – 10.00 uur
Zaterdag 10 juni – 10.00 uur
Woensdag 21 juni – 19.30 uur
Zaterdag 15 juli – 10.00 uur
Woensdag 16 augustus – 19.30 uur
Dinsdag 29 augustus – 19.00 uur.

 

Wil je mee? Meld je dan aan bij Lydia Verwey.

Parnassia Vanaf 14 juni 2023 - 19:00

Lydia Verwey

Ontdek meer over

Deel deze pagina