Mossenwerkgroep

De mossenwerkgroep komt in de wintermaanden bij elkaar om mossen en korstmossen te bestuderen. We gaan eerst een uur het veld in, en komen van alles tegen. Zoals de takken hieronder met schildmos, eikenmos, melig takmos.

Schildmos

Na het uur in het veld gaan we het materiaal determineren in het veldwerkcentrum bij Ecomare. Beginners worden op weg geholpen en gevorderden kunnen zich bezig houden met de lastigere soorten. De  vergaarde kennis wordt ter plekke gedeeld.

In 2020 gaan we weer op pad op:

  • 20 januari
  • 3 en 17 februari
  • 2 en 16 maart

 
Wil je meelopen? Stuur dan een mailtje naar Lydia Verweij.
Van Lydia hoor je dan waar je moet zijn, en hoe laat.

 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 2019


Ook in 2019 is de mossenwerkgroep in de eerste drie maanden van het jaar actief geweest. In de maanden januari, februari en maart zijn we in totaal 6 maal bijeen geweest. De in 2018 doorgevoerde veranderingen (op maandagmiddag eerst maximaal een uur het veld in om al min of meer bekende mossen in het veld te herkennen en benoemen, en materiaal te verzamelen.  En daarna door naar Ecomare om oude of nieuwe mossen in kleine groepjes te bestuderen) is de meeste leden goed bevallen, zodat we bij deze opzet zijn gebleven. Bij de bijeenkomsten waren steeds 8 tot 10 leden aanwezig. Eén middag zijn we op excursie naar de Grietjesplas gegaan, de andere dagen hebben we steeds gebieden in de directe omgeving van Ecomare bezocht. Het is fijn dat wij (nog) steeds gebruik mogen maken van het veldwerkcentrum bij Ecomare om de mossen te determineren en nader te onderzoeken. Hierbij nogmaals onze dank hiervoor. Bij voldoende belangstelling willen we ook in 2020 dit concept doorzetten.  

Els van Ierland
Lydia Verweij