Mossenwerkgroep

De mossenwerkgroep komt in de wintermaanden om de twee weken bij elkaar om mossen en korstmossen te bestuderen. Voorafgaand aan zo'n studie-avond gaan we eerst, in het weekend, met elkaar op excursie om de mossen in het veld te bekijken. Daarbij verzamelen we ze en kijken waar ze groeien.
Daarna, op de maandagavond, komen we bij elkaar in de Slinger van Ecomare, waar we de gevonden mossen bestuderen en voor het determineren gebruik kunnen maken van binoculairen.

De data van de bijeenkomsten in de Slinger staan vermeld in de activiteitenagenda.
De datum en plaats van de excursies worden onderling afgesproken.

Contactpersoon: Lydia Verweij (lydiavw@gmail.com)

 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 2018

De mossenwerkgroep bestond in 2018 uit ca 10 leden, waaronder enkele nieuwe,  en werd geleid door Lydia Verweij en Els van Ierland. We zijn in januari en februari 6 keer bij elkaar gekomen.

Ten opzichte van vorige jaren is de opzet iets veranderd : We gaan eerst maximaal een uur het veld in om al min of meer bekende mossen in het veld te herkennen en benoemen, en materiaal te verzamelen.  En daarna door naar Ecomare om oude of nieuwe mossen in kleine groepjes te bestuderen. Dat vraagt iets meer zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Beginners worden natuurlijk op weg geholpen en gevorderden kunnen zich bezig houden met de lastiger soorten. De zo vergaarde kennis wordt ter plekke gedeeld.

Ook in tijd is er iets veranderd : we komen nu overdag bij elkaar. We realiseren ons goed dat dat betekent dat mensen die overdag werken niet mee kunnen doen en dat is spijtig.  Maar de leeftijd speelt een rol, en ook het willen combineren van het veldwerk en het binnenwerk.
Mogelijk is er dus plaats voor een tweede Mossenwerkgroep in de avonduren, maar wie zou dat willen doen??