Insecten werkgroep

Insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep bestaat uit 2 werkgroepen: een algemene insectenwerkgroep en als specialisatie daarin een loopkeverwerkgroep.

De algemene insectenwerkgroep organiseert enkele excursies per jaar. Daarbij gaan we in een mooi natuurgebied op zoek naar vlinders, libellen, sprinkhanen, kevers, bijen, wespen, zweefvliegen, enz.
Ook het waterleven wordt niet vergeten. Soms vragen we iemand om ons een speciale excursie te geven, bijv. over libellen of bijen.
Jaarlijks doen we mee met de Nationale Nachtvlindernacht.
Voor liefhebbers wordt vaker een nachtvlindernacht georganiseerd.

De loopkeverwerkgroep
In samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere beheersinstanties doet de loopkeverwerkgroep een jaarrond onderzoek naar loopkevers in een natuurgebied.
Daarbij worden de geplaatste vangpotten iedere 3 weken geleegd en de vangst gesorteerd op loopkevers en andere bodemdieren. Tegelijk wordt een opname gemaakt van de omringende vegetatie. Uiteraard wordt ook op andere insecten gelet.
Later worden de verzamelde loopkevers met binoculairs op naam gebracht. Van het geheel wordt een uitgebreid verslag gemaakt voor de beheersinstantie en de loopkeveratlas van Nederland.

In 2020 is Spangerkooi onderzocht. Insectenwerkgroep Verslag Spangerkooi

Onderaan deze pagina staan de verslagen van de onderzoeken van de laatste jaren.


Contactpersonen:
Eline Reydon         (  jpreydon@hetnet.nl )
Hannie van Noort  ( govert.hannie@texel.com )

Jaarverslag van de insectenwerkgroep, 2019

Na 2018, een jaar met een extreem warme en droge zomer, was ook 2019 weer een jaar met uitschieters betreffende het weer. Een zeer vroege warme lente werd gevolgd door een koude periode. De zomer kende een periode van extreme hitte van ruim 40 graden, waarna al vroeg een natte herfst volgde.

Loopkeveronderzoek

Het oorspronkelijke plan om in Ceres ons loopkeveronderzoek te verrichten ging niet door. Het gebied werd geteisterd door de invasieve plant Watercrassula en werd daarom grotendeels met aangevoerde grond afgedekt.

We kregen van Staatsbosbeheer toestemming om het loopkeverproject in Het Alloo uit te voeren. Het Alloo is een laaggelegen schraal grasland langs de binnenduinrand ten zuiden van De Koog. Het leek ons interessant om een vergelijking te maken met twee eerdere inventarisaties van Het Alloo in 1984. Toevallig had Hannie deze kevers, die nog niet op naam gebracht waren, het jaar hiervoor nog gedetermineerd.

Op 6 april hebben we 5 potvallen ingegraven en die om de 4 weken 8 keer geleegd, de vangst uitgezocht en gesorteerd. De loopkevers werden voor determinatie meegenomen. Bij slecht weer konden we voor het uitzoeken gebruik maken van De Slinger in Ecomare.

Op 16 november werd met het vangen gestopt en alles weer opgeruimd. De gegevens moeten nog worden verwerkt.

Overige activiteiten

  • 16 januari : samenkomst voor het maken van plannen en een activiteitenagenda voor 2019
  • 30 januari: gezamenlijk loopkevers determineren
  • 18 februari: gezamenlijk loopkevers determineren
  • 20 juli: Strunerkids: vlinders en insecten zoeken bij de Tureluur
  • 30 augustus: Nationale Nachtvlinder Nacht, samen met de Texelse nachtvlinderwerkgroep bij de barbecueplaats
  • 18 september: insectenexcursie in de Spanger eendenkooi. Tevens oriëntatie voor een eventueel loopkeverproject in 2020
  • 2 excursies vielen uit door weersomstandigheden, vakantie en ziekte.

    Al met al kwamen we dit jaar 15 keer bij elkaar voor een activiteit.

Een leerling van HAVO 5 van de OSG wilde zijn profielwerkstuk maken over de ontwikkelingen in Waal en Burg en daar een klein loopkeveronderzoek verrichten. Van Natuurmonumenten kreeg hij als voorbeeld het verslag van ons loopkeveronderzoek van de Hertenkamp in 2011. Hij liep mee met de loopkevergroep om te zien hoe zo’n onderzoek opgezet wordt en liet zich informeren over het waarom van loopkeveronderzoeken in het algemeen. Hij leerde determineren en zette zijn potvallen uit op de plaats van het onderzoek van 2011.

Dit jaar is het loopkeverproject van 2018 in de eendenkooi van Westergeest afgerond met een verslag. We stuurden het verslag naar Natuurmonumenten, de beheerder J.W. Bakker van de Waddel en naar Hans Turin voor het Nederlands atlasproject.

Volgend jaar willen we ons loopkeveronderzoek doen in de Spangerkooi van Natuurmonumenten.

2019 was een jaar met veel uitval van leden door ziekte en andere gezondheidsproblemen. We hebben getracht alles zo goed mogelijk door te laten gaan.

De werkgroep bestaat uit 10 actieve leden.

Al in 2002 ging de insectenwerkgroep van start en 6 jaar later de loopkeverwerkgroep.

Omdat wijzelf inmiddels ook bijna 20 jaar ouder zijn geworden, zouden we het prettig vinden als iemand anders een nieuwe doorstart wil geven aan de algemene insectenwerkgroep, los van de loopkevergroep. Wij zijn bereid daar ondersteuning aan te geven.

Namens de werkgroep, Eline Reydon.

 

insectenwg

 

 

Westergeestkooi 2018

 

 

Loopkeveronderzoek de Zandkes 2017

Loopkeveronderzoek Dorpzicht

verslag_van_de_in_2015_gehouden_loopkeverinventarisatie_van_de_noorderkooic-1.pdf