Insecten werkgroep

Insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep bestaat uit 2 werkgroepen: een algemene insectenwerkgroep en als specialisatie daarin een loopkeverwerkgroep.

De algemene insectenwerkgroep organiseert enkele excursies per jaar. Daarbij gaan we in een mooi natuurgebied op zoek naar vlinders, libellen, sprinkhanen, kevers, bijen, wespen, zweefvliegen, enz.
Ook het waterleven wordt niet vergeten. Soms vragen we iemand om ons een speciale excursie te geven, bijv. over libellen of bijen.
Jaarlijks doen we mee met de Nationale Nachtvlindernacht.
Voor liefhebbers wordt vaker een nachtvlindernacht georganiseerd.

De loopkeverwerkgroep
In samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of andere beheersinstanties doet de loopkeverwerkgroep een jaarrond onderzoek naar loopkevers in een natuurgebied.
Daarbij worden de geplaatste vangpotten iedere 3 weken geleegd en de vangst gesorteerd op loopkevers en andere bodemdieren. Tegelijk wordt een opname gemaakt van de omringende vegetatie. Uiteraard wordt ook op andere insecten gelet.
Later worden de verzamelde loopkevers met binoculairs op naam gebracht. Van het geheel wordt een uitgebreid verslag gemaakt voor de beheersinstantie en de loopkeveratlas van Nederland.
Onderaan deze pagina staan de verslagen van de onderzoeken van de laatste jaren.


Contactpersonen:
Eline Reydon         (  jpreydon@hetnet.nl )
Hannie van Noort  ( govert.hannie@texel.com )

 

Jaarverslag 2018 van de insectenwerkgroep.

Na een korte strenge winter volgde in 2018 een extreem droge en warme zomer. Voor insecten en bodemdieren had dit grote gevolgen. Sommige gingen in een zomerrust, zoals bijvoorbeeld teken, die zich ingroeven en er waren weinig vlinders en libellen

Dit jaar mochten we ons loopkeveronderzoek doen in de mooie eendenkooi van Westergeest / Kooi van de Dames Dijt. Deze kooi van Natuurmonumenten wordt beheerd door Jan-Willem Bakker van De Waddel, die ons er eerst een rondleiding gaf.  Voor het stallen van ons materiaal en voor het uitzoeken van de vangsten kregen we de mogelijkheid om gebruik te maken van het tuinhuisje in de bijzondere boomgaard van de kooi.

Op 11 maart hebben wij 6 potvallen ingegraven en die om de 4 weken 9 keer geleegd, de vangst uitgezocht en gesorteerd. De loopkevers werden voor determinatie meegenomen. Op 26 november werd met het vangen gestopt en alles weer opgeruimd.
De gegevens moeten nog worden verwerkt. Wel is al duidelijk, dat het ook voor de loopkevers een erg tegenvallend jaar was.

Twee keer ging iemand van de gidsenopleiding mee, om inzicht te krijgen om zelf in zijn gebied een dergelijk insectenonderzoek op te zetten. Bovendien mochten we 2 nieuwe leden voor de loopkeverwerkgroep verwelkomen.

 

insectenwg

Overige activiteiten:
-  Op 17 januari kwamen we bij elkaar om een activiteitenagenda te maken voor 2018.
-  22 januari :  gezamenlijk determineren van loopkevers
-  6 februari:  rondleiding in Kooi Westergeest
-  19 februari:  gezamenlijk determineren van loopkevers
-  21 april: bijen-excursie in de Zandkuil, in het kader van het nationale bijentelweekend.
- 26 mei:  insectenexcursie in de moestuinen van de Hoge Berg
-  21 juli: insectenexcursie Zanddijk voor IVNers, in het kader van het jaarthema ‘dijken’ .
-  11 augustus: insectenexcursie in de Spanger kooi
-  1 september:  nachtvlinders vangen in de tuin bij Ria Visch

Al met al kwamen we dit jaar 19 keer bij elkaar voor een activiteit. Hieraan namen 8 tot 11 personen deel. Over het hele jaar genomen waren er door droogte en warmte minder insecten en bodemdieren.
Dit jaar hebben we ook nog het loopkeverproject van 2016 in de Zandkes afgerond met een verslag.  Dit stuurden we ook naar de beheerder Natuurmonumenten en naar Hans Turin voor het Nederlands atlasproject.

Van Erik van der Spek van Staatsbosbeheer hebben we toestemming gekregen om in 2019 ons loopkeveronderzoek in Ceres te laten plaatsvinden. Dit ter vergelijking met het eerdere loopkeveronderzoek uit 1985 door Hannie van Noort in dit gebied. Bovendien is het interessant om te volgen of de voordijksuppletie invloed uitoefent op het zoutgehalte van dit gebied en op het bodemleven en de loopkeverfauna. Wel kan de bestrijding van de recent gevonden watercrassula gevolgen hebben voor dit onderzoek.

De insectenwerkgroep bestaat uit de actieve leden:
Hannie van Noort, Els van Ierland, Gerie Commijs, Ria Visch, Floris Bijvoet, Eline Reydon, Govert van Noort, Johan Reydon, Kiki van der Vaart, Fia Veeger.

Namens de werkgroep, Eline Reydon.

Westergeestkooi 2018

Loopkeveronderzoek de Zandkes 2017

Loopkeveronderzoek Dorpzicht

verslag_van_de_in_2015_gehouden_loopkeverinventarisatie_van_de_noorderkooic-1.pdf