In veilige handen Texel

De activiteiten van IVN Texel worden door onze vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan de veiligheid binnen IVN Texel. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar.

Ons IVN-werk is veelvormig. Kleine en grote groepen. Incidentele activiteiten, projecten, samenwerking in werkgroepen.
Bijzondere aandacht is wenselijk voor situaties waarin IVN-ers te maken krijgen met kinderen, jeugdigen en/of gehandicapten. Deze zijn immers kwetsbaar en vaak afhankelijk van de opstelling en het gedrag van hun begeleider(s).

Voorop staat dat IVN-ers altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan. Dat betekent: rekening houden met de gevoelens, manier van leven, geaardheid, leefsituatie, cultuur en gedragingen van elkaar. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Daarom willen we ongewenst gedrag voorkomen. Dat kan gaan van opdringerige activiteiten tot drankmisbruik en grof gedrag, van seksuele intimidatie tot misbruik van kinderen.

Het is niet mogelijk alles via omgangsregels en afspraken uit te bannen. Een goed begin is om een open gesprek over dit onderwerp te houden tussen IVN’ers binnen de afdeling of werkgroep. Met als vervolg dat men alerter wordt op niet acceptabele gedragingen van mede-IVN-ers. Om vervolgens te signaleren, bespreekbaar te maken en er ‘werk van te maken’ als zich zulke gedragingen voordoen.

Als uitgangspunt zijn de volgende documenten opgesteld:

Omgangsregels

Gedragscode

Protocol

Brochure in veilige handen

Meer informatie kunt u vinden op de website van het landelijke IVN.