Fischer's Weid

Eind jaren zestig kocht Han Fischer (1917 – 2006) bij de Koog een huis met paardenwei van de familie Winkler Prins. Ook kon hij een aangrenzend stukje bos kopen.
Het gebied waar het land onderdeel van is, was oorspronkelijk mientgrond : arme grond aan de binnenduinrand die gemeenschappelijk beweid werd.
Han Fischer was oorspronkelijk vooral vogelliefhebber, maar raakte steeds meer geïnteresseerd in het inrichten van zijn terrein.

Hij vroeg hulp en advies aan Sipkes, een avontuurlijke plantenkweker die het principe aanhing : als ergens iets wil groeien, hoort het er.
Hein Koningen heeft Fischer geholpen bij de ontwikkeling van zijn tuin tot een heemtuin en voorzag hem van mooie wilde planten uit de heemplantenkwekerij van de plantsoenendienst van de gemeente Amstelveen. Zo kwamen er het moerasje, dat nu droog is door gebrek aan bevloeiing, en het heideveldje : op kale grond werd struikheide in het zaad gelegd en uit kiemplantjes ontstond zodoende een heideveldje.

Fischer was trots op het Bosgierstgras (Millium effusum) en de Eenbes (Paris quadrifolia). Die laatste soort kunnen we niet meer terugvinden.
Wel zien we in het bos een buitengewoon mooie rijke ondergroei van Grootbloemmuur (Stellarea holostea), Dalkruid (Maianthemum bifolium), Lelietje-der-dalen (Convallaria majalis), Maagdenpalm (Vinca minor), Salomonszegel (Polygonatum multiflorum) en vele andere bijzondere soorten die we nergens elders op Texel zo mooi in het bos kunnen zien. Op de weiden groeien o.a. wilde trompetnarcissen (Narcissus pseudonarcissus) en knoopkruid (Succisa pratensis) en hier en daar nog een orchidee (Dactylorchis majalis).

Na zijn overlijden is het land (weide en bos) aan Landschap Noord Holland geschonken, een organisatie waarvan hij medeoprichter en voorzitter was geweest.

Ieder jaar komen mensen van Landschap Noord Holland naar Texel, om o.l.v. Roelf Hovinga, en met hulp van vrijwilligers, groot onderhoud te plegen aan het terrein.

Contactpersoon voor de werkgroep Fischers Weid is Mark Fonds -  aliet@hetnet.nl

Fischers Weid. 2016
Wij, als IVN, zijn de ogen voor Landschap Noord Holland op Texel. Regelmatig hebben we ook kleine en grotere werkzaamheden verricht.
Dit jaar is er weinig activiteit geweest en heeft Mark Fonds, onze contactpersoon, ook geen overleg gehad met Roelf Hovinga, de man van het Landschap.
Er is in het voorjaar door een werkgroep van de overkant flink gesnoeid in het opschot van ratelpopulier. Helaas is ook de gagel meegenomen.
Verder is , zoals gebruikelijk het gras gemaaid en afgevoerd.

De proef , die in overleg met LNH door ons is uitgevoerd twee jaar geleden, heeft geen zichtbare veranderingen opgeleverd. De proefstroken in het weiland zijn weer zoals de overige begroeiing.
Het bosgebiedje wordt in de gaten gehouden en ziet er goed uit.
Na overleg door bestuur IVN met Landschap NH hopen we meer richting te kunnen geven aan onze inbreng. Wij vinden het wenselijk dat er een permanente verantwoordelijke binnen het bestuur aangewezen wordt, die betrokken blijft in het overleg.

De groep bestaat uit: Mark Fonds, Els van Ierland, Annemieke van Atteveld, Rinus Zwijnenburg, Nieteke Roeper