Contact Texel

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Willeke Nederlof
  • Secretaris: Jan de Leeuw 
  • Penningmeester: Erick Jan Verheul
  • Sabien Bosman

U kunt het bestuur bereiken via:  bestuur.ivntexel@gmail.com
Of via Facebook.

Wil je lid worden van IVN Texel? Stuur een mailtje naar het bestuur

  • De kosten voor het lidmaatschap zijn € 22 per kalenderjaar.
  • Een huisgenotenlidmaatschap is ook mogelijk voor €7,50 per jaar extra.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 november) per e-mail bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Het rekeningnummer van IVN Texel is:  NL 74 RBRB 0917.2166.36