Contact Texel

Het bestuur bestaat uit 3 leden:

  • Voorzitter: Pauline de Kroon
  • Secretaris: Jan de Leeuw 
  • Penningmeester: Erick Jan Verheul

U kunt het bestuur bereiken via:  bestuur.ivntexel@gmail.com

Een 3-koppig bestuur is eigenlijk veel te weinig.
Het bestuur is daarom dringend op zoek naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Mail ons.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Jaap van der Meer.

Deze website van IVN afdeling Texel heeft een eigen e-mail adres.
Elke bijdrage in de vorm van een verslag, liefst met foto, van een excursie of activiteit kunnen naar dit e-mail adres gestuurd worden.   website.ivntexel@gmail.com

Wilt u lid worden van IVN Texel?
Een mailtje naar de ledenadministratie ( jaap.vander.meer@hetnet.nl ) volstaat.

  • De kosten voor het lidmaatschap zijn € 20 per kalenderjaar.
  • Een huisgenotenlidmaatschap is ook mogelijk voor slechts € 27,50 per jaar.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 november) per email bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Het rekeningnummer van IVN Texel is:  NL 74 RBRB 0917.2166.36

Sinds kort is IVN Texel ook te vinden op Facebook t.w. : www.facebook.com/IVNTexel.  Hoewel de pagina zich in de opstartfase bevindt, is het misschien wel een aardig idee om eens een kijkje te gaan nemen en eventueel berichten te plaatsen en te delen. Wie weet bereiken we via deze weg andere enthousiaste natuurliefhebbers buiten onze vereniging.