Contact Texel

Het bestuur bestaat uit 3 leden:

  • Voorzitter: Pauline de Kroon
  • Secretaris: Jan de Leeuw 
  • Penningmeester: Erick Jan Verheul

U kunt het bestuur bereiken via:  bestuur.ivntexel@gmail.com

Een 3-koppig bestuur is eigenlijk veel te weinig.
Het bestuur is daarom op zoek naar uitbreiding van het aantal bestuursleden. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Mail ons.
We zijn ook te bereiken via Facebook.

Wil je lid worden van IVN Texel? Stuur een mailtje naar het bestuur

  • De kosten voor het lidmaatschap zijn € 22 per kalenderjaar.
  • Een huisgenotenlidmaatschap is ook mogelijk voor €7,50 per jaar extra.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 november) per e-mail bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Het rekeningnummer van IVN Texel is:  NL 74 RBRB 0917.2166.36

Declaratieformulieren

IVN Texel_declaratieformulier kosten algemeen_2019

IVN Texel_declaratieformulier reiskosten_2019