Vogelwerkgroep

Lid zijn van de vogelwerkgroep is meer dan vogeltjes kijken. Deze groep enthousiaste leden houdt zich ook bezig met inventarisatie, trektellingen en andere vormen van monitoring. Een paar keer per kaar zijn er vergaderingen om afspraken te maken over de activiteiten en worden de resultaten van de afgelopen periode besproken. Tijdens de bijeenkomsten worden ook gastsprekers uitgenodigd om over hun werk of hun hobby te praten en dat zijn vaak zeer interessante onderwerpen. De leden van de vogelwerkgroep verzorgen ook periodiek cursussen, zoals de basiscursus zangvogels en een cursus roofvogels. Regelmatig gaat de groep op pad om naar andere gebieden te gaan en daar van de natuur te genieten en natuurlijk vogels te spotten.

Heeft u ook zin om er bij te zijn? Neem contact op met lolkeveenstra@planet.nl