Vogels

Zeearend gespot: verslag vogelexcursie 2 april

Rijnwaal 2 mei 2023

Op zondag 2 april zijn Ben en Hans Brouwer met 12 personen op stap geweest in de Klompenwaard tijdens de excursie vogels spotten. Er stond een stevige koude oostenwind.

De volgende vogels zijn gezien en gehoord: graspiepers, tjiftjaf’s, vinken, zanglijsters, roodborsten, roodborsttapuiten, een witgatje, krakeenden, wilde eenden en een winterkoning. Ook zijn de eerste oeverzwaluwen, scholeksters, kokmeeuwen, aalscholvers, putters gezien en de eerste fitis gehoord. Verder heel veel grauwe ganzen, de laatste kolganzen, eksters, een blauwe reiger, een buizerd, torenvalk en zwarte kraai, maar ook spreeuwen en koolmezen. En als de kers op de taart de ZEEAREND.
Na 2 uur in de snijdende wind te hebben gelopen konden we terugkijken op een zeer geslaagde excursie.

Ontdek meer over

Deel deze pagina