ANBI

IVN RijnWaal is door de belastingdienst erkend als ANBI.
Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN RijnWaal vallen onder deze regeling. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam IVN, Vereniging voor Natuur en Milieu educatie,
afdeling RijnWaal
RSIN nummer 814930918
KvK nummer 09147100
Adres Raalt 7, 6691 XA, Gendt
Email Secretariaat IVN RijnWaal
Internet Website IVN RijnWaal
Bestuur Zie menu Contact RijnWaal
Beloningsbeleid Alle bestuursleden, gidsen en andere leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Beleidsplan Zie menu jaarverslagen en notulen
Doelstelling IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
Jaarverslagen / notulen Zie menu jaarverslagen en notulen
Financiële verantwoording Financieel jaarverslag en balans 2023
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018