Werkgroepen

Hier vindt u informatie over onze verschillende werkgroepen.

 • Jeugdclub

De jeugdnatuurclub is opgezet door een aantal ouders om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen in Peize en omgeving. Wij proberen tenminste 2 activiteiten te organiseren per seizoen. Het team bestaat nu uit drie leden maar u bent altijd welkom kennis me ons te maken als u ook zin heeft om te helpen. Voor meer informatie kunt u mailen naar:

Ivn.jeugdactiviteiten.peize@gmail.com

 • Volwassenen activiteiten

Onze volwassenen activiteiten werkgroep organiseert onder andere excursies, lezingen en de natuurwerkdagen. Wilt u meer informatie, heeft u suggesties voor een activiteit of lijkt het u leuk om mee te denken en organiseren mailt u dan ivn.peize@gmail.com

 • Snoeiwerkgroep

Elk jaar worden fruitbomen en wilgen gesnoeid in Peize en omgeving in samenwerking met het Drents Landschap. Wilt u meehelpen?

Contacpersoon fruit Bas Dam en Marc Planting .Geef je naam, mailadres, mobiel nummer op door een mail te sturen naar Bas Dam  basdam9321@gmail.com

Contactpersoon wilgen Hermie 050 3146968

 • Hopbelwerkgroep

hopbel peize

De hopbel is door de geschiedenis verweven met Peize. De heerlijke Peizer hopbel kunt u verkirjgen en proeven in het restaurant de "De Peizer Hopbel".

Elk jaar wordt de hoptuin aan het Noordsepad in Peize onderhouden door een enthousiast team. In het voorjaar zijn er weer vaste avonden waarbij u kunt helpen of het team kunt bezoeken als u meer informatie wilt.

Om samen te werken in de Hoptuin  aan het Noordsepad worden de nieuwe dagen in het voorjaar 2019 weer vastgesteld    

 • Kluswerkgroep

De klusgroep opereert op adhoc basis.

Over het algemeen vraagt het werk om "handen".Er wordt samen met een aantal vrijwilligers bruggetjes gerepareerd, bankjes gemaakt, gras gemaaid, nestkastjes gezaagd voor kinderactiviteit ed.

Extra handen zijn altijd welkom. Heeft u zin om af en toe te klussen mail  dan  ivn.peize@gmail.com .

 • Werkgroep Het Bosplan

Ongeveer 25 jaar geleden is de werkgroep in het leven geroepen door Ivn Peize met als doel het Bosplan een natuurlijker aanzicht te geven door onderhoud te plegen, te dunnen, open plekken te maken en zo de onderbegroeiing beter te laten ontwikkelen. Het Bosplan bestond toen
uit rijen bomen met kale stammen zonder onderbegroeiing, dat had ook met de leeftijd van het bos te maken.
Men is met de handzaag begonnen maar al snel bleek dat te zwaar en zijn we overgestapt naar de motorzaag. Ondertussen is Hans van Montfoort de coördinator geworden van de werkgroep.
Omwille van de veiligheid hebben we toen een aantal werkzaamheden opgesplitst. Grove
werkzaamheden en zagen deed Hans samen met twee kameraden op momenten
die wij onderling regelen.                                                                                                                                       Daarnaast heb ik 1 of 2 keer per jaar een werkdag georganiseerd voor alle vrijwilligers, dat zijn nu de
nationale werkdag en nl.doet. Het waren vooral werkdagen voor volwassenen. De werkzaamheden bestonden toen voornaamlijk uit takken opruimen en wat onderhoud in de heemtuin. De laatste 10 jaar is er veel meer jeugd bij betrokken geraakt. Door de betrokkenheid van de
jeugd en voor afwisseling van het werk zijn er op de werkdagen steeds andere klussen bij gekomen.
De huidige werkzaamheden zijn:

 • het in stand houden en open houden van de heemtuin, grasmaaien
 • afruimen, bramen en ander opslag verwijderen
 • de houtwal onderhouden.
 • Amerikaanse vogelkers besrijden.
 • zwerfvuil verwijderen
 • bomen zagen voor dunning en onderhoud
 • open plekken zagen voor meer licht  voor de onderbeplanting
 • overhangende takken en bomen vewijderen om de paden toegangelijk te houden.
 • bij stormschade paden vrij maken en gevaarlijke takken/ bomen verwijderen.
 • hekwerk onderhouden
 • nestkasten ophangen en onderhouden.
 • waterlopen en duikers vrij houden
 • staken zagen voor de Hoptuin
 • verder worden iedeen als aanleg bloemenweide en activiteiten voor de
 • jeugd opgepakt en vorm gegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Montfoort h.v.montfoort@gmail.com

 • Werkgroep de kerkuil

Op dit moment bestaat de werkgroep uit één persoon namelijk Ben Stellink. Ben zou graag het stokje overgeven. Als u belangstelling heeft om het ringen van de uilen te coördineren neem dan contact op met ons op  ivn.peize@gmail.com