Peize
Natuur in de Buurt
vrijdag10dec2021

Nieuwsbrief stichting De Onlanden november

De herfst is in volle gang: bomen maken zich op voor de winterrust, meerdere vogelsoorten verzamelen zich voor de trek naar warmere oorden.

Stichting de Onlanden geeft nieuwsbrieven uit en wij willen deze graag met jullie delen. In deze nieuwsbrief een terugblik op het afgelopen jaar. De Onlanden is een bron van biodiversiteit, dat is ook weer uit de artikelen in deze nieuwsbrief te lezen. Er is aandacht voor de Oeverzwaluwen bij de Lettelberterpetten (p.1), vis en vistrek (p.4), vlinders, libellen en sprinkhanen (p.8 en p.12 ) en voor de Bever (p.13). 

nieuwsbrief.