IVN Peize

Bestuur IVN Peize

Janneke Krooneman

Voorzitter en redactie Info

06-46176758

Sophie Kattouw

Secretaris

050 - 503 33 03

Henk Wilkens

Penningmeester en ledenadministratie

06-22927740

Yolanda van der Veen

Bestuurslid en redactie Info

050 -  318 57 09

Inge van Veen

Webmaster

ivn.peize@gmail.com

Lid worden

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 20,- per persoon per jaar,

Een extra lid op het zelfde adres (= huisgenoot) kost € 8, - per persoon per jaar extra, dus € 28, - samen.

Voor de donateur bedraagt de bijdrage € 10, - per persoon per jaar.

In Juni wordt het lidmaatschapsgeld of uw donateursbijdrage via automatische incasso afgeschreven.

Algemeen

Bankrekeningnummer

NL48 RABO 03531 63 872

Mailadres algemeen

ivn.peize@gmail.com

Mailadres werkgroep volwassenen ivn.activiteiten.peize@gmail.com
Mailadres werkgroep jeugd ivn.jeugdactiviteiten.peize@gmail.com
Facebookpagina facebook: @ivnpeize IVN Peize